HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Update bezwaren box 3; Hoge Raad beslist over ambtshalve bezwaar

24-05-2022  |  Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist over rechtsherstel aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt.

Beslissing Hoge Raad

De Hoge Raad heeft beslist dat geen rechtsherstel hoeft te worden geboden aan belastingplichtigen die geen of niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing van de aanslag inkomstenbelasting.

Waarom deze beslissing?

De uitspraak is gebaseerd op het wetsartikel dat de Belastingdienst geen ambtshalve vermindering mag verlenen wanneer de onjuistheid van de belastingaanslag het gevolg is van jurisprudentie die pas is gewezen nadat die belastingaanslag onherroepelijk vast is komen te staan (artikel 45aa onder b van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001). De minister van Financiën mag echter wel afwijken van dit artikel. Of de minister gebruik zal maken van de mogelijkheid om alsnog deze groep belastingplichtigen te compenseren, wordt voor Prinsjesdag bekendgemaakt.

Moet ik alsnog bezwaar maken?

U hoeft geen bezwaar te maken. Niet als de aanslag al onherroepelijk vaststaat, maar ook niet als de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Meer leest u hierover in ons artikel van begin mei 2022.

Nog verder lezen? In februari 2022 schreven wij in dit artikel over de uitspraak van de Hoge Raad waarin is beslist dat de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

VTB Q2

In de vaktechnische bijeenkomst in het tweede kwartaal komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

088 55 123 00
e.alink@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

088 55 123 00
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken