HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Uitstel voor opstellen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Eén van de verplichtingen om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen is de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst die geen oproepovereenkomst is.  Deze moest, voor dienstverbanden die voor 1 januari 2020 waren aangegaan, ook voor deze datum bij de loonadministratie zijn toegevoegd.

Minister Koolmees heeft hiervoor uitstel verleend tot 1 april 2020.

Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk wat de fiscus onder een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verstaat en wat niet.

Er moet een addendum of een nieuwe overeenkomst opgesteld worden in de volgende gevallen:

  • Er is helemaal geen getekende arbeidsovereenkomst;
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is stilzwijgend voortgezet;
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is eenzijdig verlengd voor onbepaalde tijd;
  • Er heeft een overgang van onderneming plaatsgevonden en de contracten staan op naam van de oude werkgever;
  • De arbeidsovereenkomst is een oproepovereenkomst (wat misschien niet de bedoeling meer is).

In de tussentijd mag in de salarisadministratie wel worden aangegeven dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is. Als op 1 april a.s. deze overeenkomst er niet is, maar nog wel voortduurt, dan wordt de premie met terugwerkende kracht herzien naar een hoge premie.

Uiteraard moet nog wel voor 1 februari a.s. een aanbod voor vaste uren worden gedaan aan de oproepmedewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst 12 maanden of langer heeft geduurd. Ook zal nog, voor de eerste loonrun in 2020, moeten worden vastgesteld of een arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is of niet .

Omdat er sprake is van uitstel organiseren wij nog een paar WAB (Wet arbeidsmarkt in Balans)-bijeenkomsten. In de cursus staan wij samen met u uitgebreid stil bij de consequenties die de wet met zich meebrengt. U hoeft dus niet onvoorbereid voor 1 januari nog halsbrekende toeren uit te halen. Op 14 januari 2020 is de eerste reeds gepland in Eemnes. Voor meer informatie…

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken