HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Dienstverbanden langer dan 10 jaar, en slapend? Wikkel deze voor 1 januari 2020 af!

Minister Koolmees heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer een paar antwoorden gegeven op gerezen onduidelijkheden met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding zodra een dienstverband eindigt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan is in 2019 de transitievergoeding hoger dan in 2020. Als een werknemer zijn dienstverband wil eindigen, en daartoe een voorstel doet bij de werkgever, heeft de Hoge Raad beslist dat de werkgever hierop in moet gaan.

Gebeurt dit bij deze lange dienstverbanden in 2020 dan kan de werkgever compensatie krijgen die wordt berekend op basis van de nieuwe rekenregels. Minister Koolmees roept dan ook op om dit voor 1 januari 2020 af te wikkelen als een werkgever voor een hogere vergoeding in aanmerking wenst te komen.

Ook stelt Koolmees de inwerkingtreding uit voor de maximering van de compensatie tot het betaalde ziektegeld. Bij een vervroegde IVA uitkering bijvoorbeeld, is het ziektegeld beperkt en is de compensatie mogelijk lager dan wat aan transitievergoeding moet worden betaald. Dit laat de ‘verplichte’ betaling aan de werknemer onverlet.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/19/beantwoording-kamervragen-over-de-aanhoudende-problemen-met-slapende-dienstverbanden

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken