HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Toetsresultaten Raad voor Toezicht 2022

Bovengemiddelde score bij kantoren met een Extendum Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst!

Op 13 oktober jl. heeft de Raad voor Toezicht de resultaten bekendgemaakt van de toetsingen 2022. 74% (2021: 75%) van de 321 getoetste accountantskantoren heeft de toetsing in één keer positief afgesloten. Van hertoetsingen is 73% alsnog positief afgerond (2021: 87%)

Onze adviseurs Dick Lokerse en Guus de Vries hebben 19 kantoren begeleid bij de toetsing door de RvT in 2022.
17 van deze kantoren hebben een Kwaliteits­beheersings­overeenkomst.

Het eindoordeel van de Raad voor Toezicht: Voldoet. 16 kantoren in één keer en één kantoor heeft de hertoetsing positief afgesloten.

Het resultaat is uiteraard een verdienste van het kantoor. Toch valt het ons op dat deze 17 kantoren een Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst hebben. Wij durven bij Extendum te concluderen dat de wijze waarop wij met de kantoren invulling geven aan de afspraken gemaakt in deze overeenkomst zijn vruchten afwerpt. We zijn dus best een beetje trots op deze cijfers!

Het valt wel op dat de overige twee kantoren die wij beperkt (zonder de genoemde Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst) hebben ondersteund het predicaat: ‘Voldoet op belangrijke onderdelen niet’, kregen. En dat oordeel was uitsluitend het gevolg van de getoetste assurance-dossiers die niet aan de eisen voldeden.

Met de Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst committeren de kantoren en Extendum zich aan tenminste één jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Omdat dit jaarlijks gebeurt kunnen aanpassingen tijdig en geleidelijk ingevoerd en doorgevoerd worden. Op die manier wordt de “toetsing stress” voor een groot gedeelte weggenomen.

Heeft u nog geen afspraak gemaakt voor de jaarlijkse evaluatie?

Neemt u dan op korte termijn contact op met accountancy adviseurs Dick Lokerse of Guus de Vries.

Heeft u nog geen kwaliteitsbeheersingsovereenkomst met Extendum?

Wij gaan graag met u een gesprek aan om afspraken op maat te maken. Met uiteraard de doelstellingen ‘geen toetsing stress’ en een gerede kans op een positief resultaat bij een toetsing. Meer informatie over de Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst vindt u hier.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

dick

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

guus

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken