Accountancy & Assurance (Vervolg)

Kwaliteitsbeheersing Accountancy

Extendum begeleidt en ondersteunt bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteitsbeheersing bij accountantskantoren. Dit is voor zowel niet- WTA- als WTA kantoren relevant. Bij een niet-WTA kantoor spreken we over kwaliteitsbeheersing, bij een WTA kantoor over compliance.

Met ingang van 1 januari 2018 moeten de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) door elk accountantskantoor (voortaan: accountantseenheid) zijn geïmplementeerd. De NVKS vormen één set van regels voor accountants die NVKS-opdrachten uitvoeren. Extendum ondersteunt u bij de implementatie en de invulling van de NVKS.

De meeste kantoren die bij Extendum zijn aangesloten hebben met ons hiervoor een Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst gesloten. Hierbij wordt een jaarlijkse evaluatie uitgevoerd door een van onze adviseurs vaktechniek.

Wij maken per kantoor afspraken over onze betrokkenheid. Onze begeleiding kan incidenteel of meer structureel zijn. De afspraken die we met het accountantskantoor maken leggen we vast in een kwaliteitsbeheersings- of compliance overeenkomst. Onderdeel van de overeenkomst is een periodieke toetsing en evaluatie (met bijbehorende rapportage) van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Norm bij die toetsing is de op dat moment geldende regelgeving.

De compliance-functie kan door een adviseur van Extendum worden ingevuld. Indien één van de medewerkers van het kantoor zelf de compliance-functie invult, kan er behoefte bestaan aan een sparringpartner van Extendum. die ondersteuning biedt met kennis, ervaring en praktische tools. Ook kan men bij Extendum terecht voor overleg over invulling van de functie, uitleg van regelgeving of het opstellen van een werkplan.

Ook complexe vaktechnische problemen en onafhankelijkheidsvraagstukken die men als Compliance Officer of Kwaliteitsmanager voorgelegd krijgt, kan men vertrouwelijk met ons bespreken.

Wij analyseren samen het probleem en komen tot oplossingen.

Door onze aanpak krijgt uw eigen Compliance Officer of Kwaliteitsmanager meer inzicht in geldende regelgeving en de consequenties van de verschillende oplossingen, zodat hij/zij goed geïnformeerd en onderbouwd de juiste keuzes kan maken.

Onze periodieke toetsing en evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit verschillende delen:

 • de beoordeling van de kantoororganisatie;
 • de inrichting en werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem;
 • beoordeling van klantdossiers;
 • het eindgesprek na onze toetsing;
 • een verslag met onze bevindingen en aanbevelingen.

Dit betekent voor het accountantskantoor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing periodiek geactualiseerd wordt.

Deze werkwijze biedt accountantskantoren een structuur en daarmee extra zekerheid, dat – wanneer zij onze aanbevelingen volledig opvolgen – een externe toetsing positief verloopt.

Tevens ondervangt een jaarlijkse update – juist in het toetsingsjaar – de zeer hoge werkdruk. Immers, jaarlijks worden wijzigingen en/of aanvullingen in dit kader op het kantoor doorgevoerd.

Tenslotte adviseren wij accountantskantoren bij het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) en  reviews  op uitgevoerde Assurance opdrachten. De keuze om deze werkzaamheden extern in te vullen, zorgt ervoor dat de effectiviteit en objectiviteit van deze waarborg aanzienlijk wordt verhoogd. Het doel van de OKB is om te beoordelen of de (externe) accountant in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen, zoals dat blijkt uit de door hem af te geven accountantsverklaring.

De OKB is verplicht voor wettelijke controles (Bta) bij organisaties van openbaar belang (OOB), terwijl voor andere wettelijke controles  en overige Assuranceopdrachten (NVAK-ass) criteria dienen te worden opgesteld. Voldoet een opdracht aan één van deze criteria dan zal ook voor deze opdracht een OKB moeten worden uitgevoerd. Daar waar de compliance-functie volledig door een adviseur (accountant) van Extendum wordt ingevuld, zal een uit te voeren OKB door een andere adviseur (accountant) van Extendum worden uitgevoerd. Dit om mogelijke risico’s van zelftoetsing te voorkomen.

Wettelijke en vrijwillige controleopdrachten

Extendum ondersteunt accountantskantoren bij wettelijke en vrijwillige controleopdrachten.

De bij ons aangesloten kantoren zijn te verdelen in WTA-kantoren en niet-WTA-kantoren. In beide situaties ondersteunen wij deze kantoren op auditgebied. Heeft een kantoor geen WTA-vergunning maar wel wettelijke controlecliënten, dan zorgt Extendum in samenwerking met haar Auditpartner TIC Assurance BV te Zwolle voor de uitvoering van de controle (al dan niet in samenwerking met het kantoor).

U kunt hierdoor – ook als accountantskantoor zonder WTA-vergunning – uw klanten die wettelijk controleplichtig zijn, volledig blijven bedienen.

Door de samenwerking met  Extendum kunt u zelfs prospects die wettelijk controleplichtig zijn, aan u binden.

Ook als u wel een WTA-vergunning heeft, kan samenwerking met de auditpraktijk van Extendum uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in de situatie dat het aantal controles in een jaar te beperkt is om voldoende expertise op te bouwen. In een dergelijke situatie houdt het accountantskantoor wel de regie, doch ondersteunen wij u (al naar gelang uw behoefte) gedurende het gehele proces.

Extendum Kennisbank

In onze online kennisbank zijn modellen opgenomen voor zowel de samenstel- als voor de controlepraktijk. Zo vindt u onder meer:

 • Voorbeeldbrieven, rapportages en regelingen
 • Checklisten
 • Werkprogramma’s
 • Kantoorhandboeken
 • Kwaliteitsbeheersingssysteem Assurance
 • NBA Handreikingen Alerts
 • Juridische modellen
 • Fiscale modellen
 • Modellen Corporate Finance

De inrichting vindt plaats naar processen of thema’s. Verder is er een zoekfunctie beschikbaar. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe of aangepaste modellen. Via inloggen op de online kennisbank zijn de meest recente wijzigingen zichtbaar. Een abonnement op de Extendum kennisbank loopt per kalenderjaar en bedraagt € 335 per kalenderjaar.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!