Premies, verzekerde bedragen en algemene voorwaarden

Voor accountantskantoren die zijn aangesloten bij Extendum en een maximale jaaromzet hebben van € 200.000 gelden de onderstaande speciale Extendum afspraken.

Beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag: € 300.000 per aanspraak
€ 600.000 per verzekeringsjaar
Eigen risico: € 2.000 per aanspraak
Premie: € 405 per jaar

.
Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag: € 1.250.000 per aanspraak
€ 2.500.000 per verzekeringsjaar
Eigen risico: € 125 per aanspraak voor zaakschade
Premie: € 70 per jaar

.
Vangnet voor Verweer

Verzekerd bedrag: € 50.000 per geschil
Premie: € 90 per jaar

Voor alle genoemde verzekeringen geldt:

  • dat de vermelde premies exclusief assurantiebelasting zijn;
  • dat de verzekeringsperiode 12 maanden is, met stilzwijgende verlenging;
  • dat verzekeraar ten allen tijde een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van verzekeringnemer dient te hebben;

Voor accountantskantoren die zijn aangesloten bij Extendum en een jaaromzet hebben van meer dan € 200.000 gelden andere premies. Maar ook hier gelden speciale Extendum afspraken. De premie wordt echter berekend op basis van daadwerkelijke werkzaamheden. Daarom vragen wij in ons aanvraagformulier een verdeling van de werkzaamheden op te geven.

OFFERTE
AANVRAGEN

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!