HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Termijnen bij toetsingen NBA

De eerste toetsingen door de Raad voor Toezicht van de NBA hebben inmiddels weer plaatsgevonden. Bij toetsingen spelen allerlei termijnen. Extendum heeft ze voor u op een rijtje gezet:

 • U kunt binnen weken na de aankondiging van de toetsing om tijdelijke vrijstelling vragen;
 • De Raad voor Toezicht van de NBA moet binnen weken reageren op het vrijstellingsverzoek;
 • De Raad voor Toezicht van de NBA moet de datum waarop de (her)toetsing plaats zal vinden tenminste 6 weken van de voren bekend maken;
 • U kunt binnen 2 weken na dagtekening van de aankondiging 1 of meerdere leden van het toetsingsteam wraken;
 • U moet uiterlijk weken voor de (her)toetsing de oriëntatievragenlijst invullen;
 • Het toetsingsteam moet aan het einde van de (her)toetsing de bevindingen met u bespreken op hoofdlijnen. Het gaat hier om de belangrijkste bevindingen die doorslaggevend zijn voor het voorgestelde oordeel;
 • De teamleider stelt binnen weken een concepttoetsingsverslag op;
 • U kunt binnen 2 weken schriftelijk regeren op het concepttoetsingsverslag;
 • Hierna wordt het toetsingsverslag definitief gemaakt door de teamleider (geen specifieke termijn genoemd in de regelgeving);
 • De Raad voor Toezicht van de NBA moet binnen weken na de termijn, waarin u hebt kunnen reageren op het concepttoetsingsverslag, haar eindoordeel ter kennis brengen van uw kantoor;
 • De Raad voor Toezicht van de NBA kan de bovengenoemde termijn van 6 weken met weken verlengen;
 • U kunt binnen weken na verzending van het eindoordeel schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de NBA.

Termijnen zijn belangrijk bij toetsingen. Wees alert op het verlopen van termijnen en neem tijdig actie.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken