HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

SRA domineert markt ten aanzien van kantoren met Wta-vergunning (niet-OOB)

Uit publicaties van de SRA blijkt dat 2/3 deel van de kantoren met een Wta-vergunning, in het niet OOB-segment, is aangesloten bij de SRA. Deze kantoren voeren volgens de SRA daarbij ook nog eens 85% van alle wettelijke controles uit in het niet-OOB-segment in Nederland. Op dit moment zijn er nog 287 kantoren met een Wta-vergunning in het niet-OOB-segment. Dit aantal daalt nog steeds.

NBA richt zich op regelgeving, SRA toetst en houdt toezicht?

De kans bestaat dat de SRA op termijn vrijwel alle kantoren met een Wta-vergunning in het niet-OOB-segment tot haar leden mag rekenen. Aangezien de SRA daarmee ook het toezicht uitoefent op deze kantoren betekent dit dat de NBA mogelijk slechts nog een zeer beperkt aantal kantoren met een Wta-vergunning in het niet-OOB-segment zal toetsen. Feitelijk kan dit er toe leiden dat de SRA straks de organisatie zal zijn voor Wta-kantoren in het niet-OOB-segment. De NBA zal zich meer moeten richten op de kantoren zonder Wta-vergunning en de accountants in business. Voor de Wta-kantoren zal een situatie ontstaan waarbij de NBA met name regelgevend is. De SRA zal zich daarbij richten op het toetsen of aan deze regels is voldaan. Daarbij stelt de SRA overigens ook zelf normen waar haar leden aan moeten voldoen. De SRA wordt ten aanzien van toetsingen van de wettelijke controles zelf weer getoetst door de AFM. Op zich vinden wij het geen ongewenste gang van zaken dat hier een scheiding ontstaat tussen het invoeren van regelgeving en het vaststellen of aan deze regelgeving wordt voldaan.

De toekomst zal leren hoeveel kantoren er nog overblijven met een Wta-vergunning. De grens van 200 kantoren met een Wta-vergunning in het niet-OOB-segment zal te zijner tijd ook worden gepasseerd. Dit sluit dan weer aan met de verwachtingen die werden uitgesproken in de op 5 november 2004 gepubliceerde memorie van toelichting bij de Wet toezicht accountantsorganisaties: “Het aantal accountantsorganisaties dat een wettelijke controle uitvoert en derhalve om die reden verplicht is om een vergunning aan te vragen, zal volgens opgave vanuit de markt zelf maximaal zo’n 200 bedragen’.

De overgebleven kantoren zullen op termijn naar verwachting vrijwel allemaal zijn aangesloten bij de SRA. Een interessante ontwikkeling die mogelijk ook duidelijkheid schept in de markt.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken