HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Sluiten uw verzekeringen wel aan bij de aandeelhoudersovereenkomst?

In maart plaatsten wij een artikel over de aandeelhoudersovereenkomst bij het starten van een bedrijf.

Onze adviseurs krijgen regelmatig van ondernemers de vraag of de arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering nog de juiste dekking biedt. Het gaat echter niet alleen om de dekking van deze verzekeringen maar meer nog of deze dekking wel aansluit bij de gemaakte afspraken in de overeenkomsten tussen de ondernemers.

In dit artikel willen wij aangeven waar u als accountant en adviseur van ondernemers op kunt letten. Het maakt in principe niet uit of er nu sprake is van een BV-structuur, maatschap of VOF.

Zijn de juiste verzekeringen gekoppeld aan de aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst staan de verplichtingen vermeld over het aanbieden van de aandelen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is van belang dat de hiervoor vermelde verzekeringen niet alleen een goede dekking hebben maar vooral ook aansluiten bij de verplichtingen uit deze aandeelhoudersovereenkomst. De vraag is of de juiste verzekeringen überhaupt zijn gekoppeld aan de aandeelhoudersovereenkomst.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de aandelen bij arbeidsongeschiktheid

In de aandeelhoudersovereenkomst staat de volgende bepaling: indien u langer dan 1 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, moeten alle aandelen worden aangeboden aan de andere compagnon(s). Het eerste jaar ontvangt de aandeelhouder gewoon de management fee. Na het eerste jaar stopt de management fee en ontvangt de aandeelhouder, als het goed is, een uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er sprake van een gedeeltelijke uitkering uit de verzekering.

Welke vragen kunnen we stellen als het gaat om deze arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  1. Moet de ondernemer alle aandelen aanbieden, zelfs bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  2. Welke eigen risico periode is er gekozen?
  3. Vanaf welke uitkeringsdrempel zal er worden uitgekeerd?
  4. Wat is de hoogte van de verzekerde som die verzekerd moet worden?
  5. Is de juiste verzekeringnemer en/of premiebetaler vermeld?

Wat staat er in de managementovereenkomst

Soms staat de volgende opmerking in de managementovereenkomst: ‘bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 2 jaar blijft u de management fee ontvangen, met dien verstande dat de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering hierop in mindering wordt gebracht’. De vraag is wat de gevolgen zijn als de ene compagnon deze verzekering niet heeft en de andere compagnon wel.

Voorbeeld compagnonsverzekering

In de aandeelhoudersovereenkomst staat meestal vermeld dat de erfgenamen van de overleden aandeelhouder verplicht zijn om de aandelen aan te bieden aan de andere compagnon(s). Maar wat als de voortzettende compagnon(s) niet de financiële middelen heeft/hebben om de aandelen van de erfgenamen over te nemen? Dan is er een gerede kans dat de erfgenamen zich actief gaan bemoeien met het beleid van de onderneming. Of wellicht de aandelen verkopen aan een derde. Om dit te voorkomen is het verstandig om een compagnonsverzekering af te sluiten. Met de uitkering van deze overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven kan de voortzettende compagnon de aandelen van de erfgenamen overnemen.

Overlijdensrisicoverzekering, nut of noodzaak

Welke vragen kunnen we onder andere stellen als het gaat om de overlijdensrisicoverzekering;

  • Wie sluit deze verzekering af?
  • Wie is de verzekerde?
  • Wat is de looptijd?
  • Wat is de vorm en welke verzekerde som is er noodzakelijk?

Door het afsluiten van een overlijdenrisicoverzekering kan veel ellende worden voorkomen.

Overeenkomstenstructuur

Hieronder staat een voorbeeldstructuur met de daarbij van belang zijnde overeenkomsten.

Conclusie

De grote vraag is of de benodigde verzekeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en overlijden, voldoende aansluiten op de overeenkomsten zoals deze tussen partijen worden afgesloten. In de praktijk blijkt dat dit zelden goed is geregeld, zeker als het gaat om de individuele keuze door de vennoten of partners.

Goed overleg tussen de financieel adviseur, ondernemers en accountant is dan ook absoluut een must. Dan pas kan het beste resultaat worden bereikt voor de ondernemers en worden financiële risico’s als gevolg van overlijden of arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk beperkt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

 

R. (Ron) Mulder MPLA
pensioenadviseur

088 55 123 00
pensioen@extendum.nl

N.A.G. (Noach) van Beusekom MPLA/CFP®
pensioenadviseur

06 21 11 81 53
n.vanbeusekom@extendum.nl

Expertise: DGA- en collectieve pensioenoplossingen

Voor accountantskantoren en MKB-ondernemers creëer ik helderheid in de complexe wereld van DGA- en collectieve pensioenregelingen.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken