HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Lijst met bezwaargronden box 3

13-04-2023 | Zoals we hebben gemeld in onze nieuwsbrief van 6 april jl. is het raadzaam om bezwaar te maken tegen een aanslag inkomstenbelasting waarin box 3 inkomsten zijn begrepen. 

Er is een lijst met bezwaargronden box 3 opgesteld door het ministerie van Financiën. Deze lijst komt voort uit het overleg met de belangenorganisaties¹, de beroepsorganisaties² en de Belastingdienst. Deze lijst is niet-limitatief, wat betekent dat meerdere bezwaargronden eventueel valide kunnen worden verklaard.

Het ministerie verzoekt om bij nieuwe verzoeken en bezwaren of bij motivering van pro forma-bezwaren gebruik te maken van deze lijst en aan te geven welke grond(en) van toepassing zijn. Op deze manier kan de Belastingdienst de verzoeken en bezwaren straks sneller afhandelen, een en ander afhankelijk van de uitkomsten van de lopende procedures bij de Hoge Raad.

Niet-limitatieve lijst bezwaargronden box 3

De niet-limitatieve lijst bevat de volgende bezwaargronden:

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
 • Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding

Voor de definitieve aanslagen over het belastingjaar 2022 die nog opgelegd moeten worden, vindt nog overleg plaats tussen de genoemde organisaties.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

¹ belangenorganisaties: de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim
² koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB)

Bron: website RB

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken