HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Regeling Compensatie Transitievergoeding

Op 10 juli 2018 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel voor de compensatie van de (transitie)vergoeding die de werkgever bij ontslag aan langdurig zieke werknemers betaalt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 april 2020 in werking en geldt ook voor de vergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015.

De compensatie geldt ook voor betaalde (transitie)vergoedingen aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan omdat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde.

De aanvraag voor compensatie moet binnen 6 maanden na inwerking treden van de wet, naar verwachting 1 april 2020, of binnen 6 maanden nadat de vergoeding betaald is, ingediend zijn. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de aanvraag compleet is. Zorg daarom dat uw aanvraag van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 tiidig is ingediend en uiterlijk vóór 1 oktober 2020 compleet is!!

Werkgevers moeten, om voor de compensatie in aanmerking te komen, een onderbouwing indienen voor het recht op en de hoogte van de compensatie. Het UWV stelt daarvoor een formulier ter beschikking waarop ook zal worden aangegeven welke documenten zij wil ontvangen.

Waarschijnlijk zullen dit zijn:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Ontslagvergunning UWV/ ontslagbeschikking kantonrechter/vaststellingsovereenkomst
  • WIA-beschikking of beschikking toekenning ziektewet uitkering
  • Loonstroken gedurende de doorbetaalde ziektejaren
  • Gegevens gebruikt voor berekening van de hoogte van de vergoeding + de berekening
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding
  • Als de werknemer eerder ziek uit dienst is gegaan: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode dat de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

De beslissingstermijn van het UWV bedraagt 8 weken voor de structurele aanvragen. Voor aanvragen van ‘oude  gevallen’ (1 juli 2015 tot 1 april 2020) geldt een beslissingstermijn van 6 maanden.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken