HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Maakt u nog gebruik van de Algemene voorwaarden NBA 2013? Let dan op!

Per 1 juni 2019 wordt het depot van de Algemene voorwaarden met nummer 6/2013 van de NBA ingetrokken. Dit betekent dat per die datum niet meer naar dat depotnummer kan worden verwezen.

Maakt u nog gebruik van de Algemene voorwaarden NBA 2013?

Dan is ons advies op korte termijn de algemene voorwaarden 2017 van de NBA te gaan gebruiken. Zorg ervoor dat u:

  • Deze vóór 1 juni as. aan uw cliënten heeft verstrekt c.q.
  • Vóór 1 juni as. uw cliënten hierover heeft geïnformeerd onder verwijzing naar de algemene voorwaarden 2017 op uw website of uw deponering bij het handelsregister.
  • Vóór 1 juni as. de algemene voorwaarden 2017 opneemt op uw website en/of deponeert bij het handelsregister, voor zover van toepassing.

Algemene voorwaarden NBA 2017

De Algemene voorwaarden NBA 2017 zijn te downloaden van de website van de NBA met de link https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/model-algemene-voorwaarden/ en te downloaden van onze kennisbank.

De Algemene voorwaarden NBA zijn beschikbaar in twee varianten. De verschillen betreffen artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen.

In variant 1 is gekozen voor koppeling van de aansprakelijkheid aan hetgeen de verzekeraar uitkeert.

In variant 2 is gekozen voor het opnemen van een maximum dat gerelateerd is aan het honorarium voor een opdracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen controle opdrachten en overige opdrachten. Daarom zijn in deze variant ook twee extra definities opgenomen.

In zijn algemeenheid is ons advies om aan te sluiten bij variant 1, zeker als u geen controleopdrachten uitvoert.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken