HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Reflectie op uw PE-portfolio

19-01-2022 | Tot en met 2020 had u aan uw PE-verplichting voldaan als u de gerealiseerde punten had vastgelegd in MijnNBA. Maar met ingang van 2021 is dat veranderd. 2021 was het eerste jaar dat alle accountants, gebaseerd op de Nadere Voorschriften PE 2019 (NVPE 2019), een portfolio dienden aan te leggen voor de PE- activiteiten.

Compliance verklaring

U moet uw PE-portfolio zes jaar bewaren en jaarlijks dient u voor 31 januari een compliance verklaring af te geven via MijnNBA. Het portfolio bewaart u dus zelf en in MijnNBA geeft u aan dat u aan uw verplichting heeft voldaan.

De NBA gaat steekproefsgewijs PE-portfolio’s opvragen. Pas op het moment dat uw PE-portfolio wordt opgevraagd, wordt uw portfolio extern beoordeeld. Daarna zult u een terugkoppeling ontvangen op het door u bijgehouden portfolio.

Inhoud PE-portfolio

In het portfolio moeten 5 onderwerpen vastgelegd:

 1. De werkzaamheden en het resultaat daarvan die leiden tot een leerdoel.
 2. De leerdoelen voor het jaar.
 3. PE-activiteiten die gepland zijn om de geformuleerde leerdoelen te bereiken.
 4. De manier waarop aan de leerdoelen is gewerkt.
 5. Een reflectie op het bereikte resultaat.

Kortom er is een plannings-, uitvoerings- en evaluatiefase:

 1. Planningsfase
  • In de eerste maanden van 2021 heeft u uw werkzaamheden en leerdoelen geformuleerd.
  • Houdt u er rekening mee dat u voor 31 maart 2022 de planning voor het jaar 2022 moet hebben vastgelegd.
 2. Uitvoeringsfase
  • Gedurende het jaar 2021 heeft u de geplande activiteiten uitgevoerd.
  • In 2022 gaat u uw PE-activiteiten voor het jaar 2022 uitvoeren.
 3. Evaluatiefase
  • Voor 31 januari 2022 dient u te reflecteren op het resultaat van de in het jaar 2021 uitgevoerde leeractiviteiten.
  • Voor 31 januari 2023 moet u reflecteren over 2022.

Handleiding PE-portfolio

De NBA heeft recent een geactualiseerde handleiding gepubliceerd. In deze handleiding worden duidelijke voorbeelden gegeven van de wijze waarop de NBA uw reflectie verwacht. Daarom gaan wij deze voorbeelden hier niet herhalen.

In de reflectie en evaluatie van de uitgevoerde PE-activiteiten geeft uw eigen visie op:

 • de aangescherpte en/of verworven kennis en vaardigheden;
 • (eventuele) aanpassing van uw professionele houding;
 • de invloed die uw professionele ontwikkeling heeft op uw beroepspraktijk en de wijze waarop u uw vak uitoefent.

Fase van de beroepsuitoefening

Het is overduidelijk dat u bij het opstellen van het plan, maar natuurlijk ook bij het vastleggen van de evaluatie rekening moet houden met uw rol en functie. Een beginnend, net afgestudeerde accountant, werkzaam bij een van de vier grote accountantsmaatschappen zal uiteraard een ander plan maken dan een zeer ervaren MKB-accountant.

PE-tool van Extendum

Wij hebben voor u een PE-tool ontwikkeld waarmee u eenvoudig en op overzichtelijke wijze uw PE-activiteiten, inclusief de evaluatie/reflectie daarvan kunt vastleggen.

Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met Dick Lokerse of Guus de Vries.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken