HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

18-01-2022 | Onderstaand hebben wij enkele corona-actualiteiten voor u op een rij gezet.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  • Vanaf 31 januari 2022 zal het mogelijk zijn de aanvraag tot afrekening in te dienen voor de NOW 3.2 (4e aanvraagperiode) welke betrekking had op Q1 2021 en de NOW 3.3 (5e aanvraagperiode) welke betrekking had op Q2 2021.
  • U kunt uiterlijk tot 31 januari 2022 NOW 5 (7e aanvraagperiode) – welke betrekking heeft op Q4 2021 – aanvragen.
  • Er komt een NOW 6 (8e aanvraagperiode), deze heeft betrekking op Q1 2022. Het streven is om het aanvraag loket in februari 2022 te openen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-subsidie is afhankelijk van de SBI-code van de aanvrager en van de gerealiseerde omzetdaling.

Er is veel gesproken over redelijkheid of onredelijkheid van de wijze waarop de omzetdaling wordt berekend. Dit heeft geleid tot bezwaren en procedures. Kortgeleden heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich hierover uitgesproken.

De kern van de uitspraak is dat het niet onredelijk is dat het RVO de btw-aangiften gebruikt als basis voor het berekenen van de omzetdaling.

De uitzondering die in de regeling is opgenomen is volgens het CBb bedoeld voor ondernemingen die geen aangifte omzetbelasting doen.

Voorlopig zal dit dus het standpunt zijn bij het beoordelen van de aanvragen en afrekeningen.

Meer informatie

De overheidsinformatie over de steunmaatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken