HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Recht op de leaseauto tijdens verzuim?

Binnen de accountancy is het gebruikelijk dat bepaalde functionarissen een leaseauto tot hun beschikking krijgen voor de uitoefening van hun werk. Maar wat als deze functionaris langdurig arbeidsongeschikt is, kunt u de leaseauto terugvragen?

Het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals telefoon, laptop en ook leaseauto zijn arbeidsvoorwaarden en daarmee niet zonder grondslag terug te vragen. Dit geldt ook tijdens langdurig verzuim, zelfs totdat het dienstverband is beëindigd.

Het is denkbaar dat dit een onwenselijke situatie is. Dan is het zaak om in een handboek of personeelsreglement regels op te stellen voor de beschikbaarheid van de middelen. Door duidelijk vast te leggen onder welke omstandigheden het recht op de middelen bestaat, wordt het inleveren van bv de leaseauto mogelijk. Recent deed de Rechtbank Amsterdam daarover een uitspraak.

Deze stelde de werkgever in het gelijk omdat in het personeelshandboek de bepaling was opgenomen dat de leaseauto moest worden ingeleverd na 1 jaar ziekte zonder dat er sprake was van  (gedeeltelijke) werkhervatting. Omdat in het handboek niets genoemd stond over het gebruik van de laptop en/of telefoon, mocht de werknemer deze blijven gebruiken totdat het dienstverband wordt beëindigd.

Het is dus verstandig om te kijken of u een grondslag heeft om bedrijfsmiddelen terug te vragen. Heeft u dit niet of vragen over het belang van het hebben van een personeelshandboek? Wij helpen u graag verder!

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken