HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Coronavirus en de werkgever

Niemand ontkomt er meer aan, iedereen kent wel iemand die er linksom of rechtsom mee in aanraking is geweest, het coronavirus. Misschien heeft u zelf al maatregelen getroffen om mensen die uit een risicogebied komen uit uw onderneming te ‘weren’.

Het heeft ook onherroepelijk juridische impact, want wie draait voor de kosten op? In veel gevallen zal dit een werkgever zijn.

Een werknemer is ziek of wil niet komen werken

Als een werknemer ziek is, dan heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting, ongeacht de oorzaak. Of dit 100% of 70% is, hangt weer af van de vraag of de werknemer ziek is geworden doordat hij bijvoorbeeld, tegen het advies van de overheid in, toch is afgereisd naar een risicogebied. Als de arbeidsovereenkomst de ruimte heeft om het ziektegeld te verlagen naar 70% doordat de werknemer schuld heeft aan zijn ziekte, dan kan dit. Werkgevers doen er in dit geval goed aan om de werknemer wel te waarschuwen. De kans is klein om te veronderstellen dat het afreizen naar een risicogebied opzet of bewuste roekeloosheid met zich mee brengt, zodat de werkgever geen salaris verschuldigd is. In het verleden is gebleken dat niet snel wordt aangenomen dat een werknemer zich opzettelijk of bewust ziek maakt. Verbieden om af te reizen naar een risicogebied kan een werkgever evenwel niet. Wel als het gaat om zakelijk reizen.

Wat als een werknemer niet wil komen vanwege het virus? Een werkgever behoort een gezonde en veilige werkplek te garanderen. De werkgever zal hiervoor maatregelen moeten nemen als dit aan de orde is. Het RIVM geeft hiervoor tips. Wij zien dat werkgevers soms preventief verzoeken werknemers of andere personen ‘even ‘ niet te komen, om alle risico’s uit te sluiten.  De overheid geeft aan dat iemand met klachten thuis moet blijven. Zijn deze er niet, dan is de werknemer afhankelijk van de werkgever of deze de toestemming geeft om thuis te blijven (werken). Als er een reëel besmettingsgevaar is, dan heeft de werknemer een reden om betaald thuis te blijven (werken). Is het de overheid die verlangt dat een werknemer in quarantaine thuis blijft dat is dit een omstandigheid waarvan wordt aangenomen dat dit niet voor rekening en risico van de werknemer is. Een vrijwillige quarantaine hoort hier dus niet bij.

Let op: wij volgen het corona-nieuws op de voet, op onze speciale Corona informatiepagina treft u de meest actuele informatie aan.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken