HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Per 1 oktober moeten ondernemers hun belastingschuld gaan aflossen

30-06-2022  |  Heeft uw cliënt gebruikgemaakt van uitstel van betaling van belastingschulden als gevolg van de coronacrisis? En heeft deze nog niet alle schulden aan de Belastingdienst afgelost? Wijs hem dan op het volgende.

  • Alle belastingen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte wordt gedaan, moeten op tijd betaald worden.
  • Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten op tijd betaald worden.
  • De betreffende ondernemers krijgen een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de nog te betalen belasting, een betalingsregeling en de voorwaarden.
  • De openstaande bedragen uit deze brief moeten goed gecontroleerd worden.
  • Het aflossen start op 1 oktober 2022.
  • Er wordt afgelost in 60 termijnen zodat uiterlijk 1 oktober 2027 de volledige schuld is afgelost.

Rente

Over de belastingschulden moet rente betaald worden. De Belastingdienst houdt bij de bepaling van de betalingsregeling al rekening met de te betalen invorderingsrente. Tot 30 juni 2022 is de rente 0,1%. Tussen 1 juli 2022 tot 1 januari 2024 zal de rente stapsgewijs worden verhoogd van 1% naar 4%.

Zijn nog niet alle belastingschulden waarvoor uitstel is verleend afgelost?

De voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling blijven van toepassing zolang de belastingschulden niet helemaal zijn afgelost. Een van de voorwaarden is dat aan de directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben, mogen worden uitgekeerd. Ook mag geen dividend worden uitgekeerd en aandelen worden ingekocht.

Kan er na 31 maart 2022 nog niet op tijd betaald worden?

Wordt de belasting tussen 1 april 2022 en 1 oktober 2022 te laat betaald? Dat heeft dat geen gevolgen voor de betalingsregeling. Wel kan de Belastingdienst boetes opleggen en invorderingsmaatregelen nemen.

Uw cliënt kan verzoeken om regulier uitstel of een reguliere betalingsregeling.

Betalingsonmacht

Is er verzocht om uitstel van betaling voor belastingen die betaald moesten zijn in de periode 12 maart 2020 en 31 maart 2022? Dan geldt het verzoek om uitstel van betaling als melding van betalingsonmacht. Behalve wanneer blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de coronacrisis.

Oude belastingschuld

Is er sprake van een belastingschuld die op 12 maart 2020 al bestond én is er bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Dan wordt de zogenaamde pre-coronaschuld meegenomen in de betalingsregeling.

Eerder aflossen?

Dat is mogelijk. Als er voor 1 augustus 2022 een deel van de belastingschuld wordt aflost, wordt het te betalen maandbedrag van de betalingsregeling lager.

Als er extra afgelost wordt wanneer de betalingsregeling al is ingegaan, wordt het maandbedrag niet aangepast, maar wordt de looptijd korter. Wilt uw cliënt liever een lager maandbedrag, dan moet deze schriftelijk een verzoek doen bij de Belastingdienst.

Wilt uw cliënt het maandbedrag van de betalingsregeling alvast berekenen? Hiervoor is een tool beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze berekening.

Meer informatie

Meer weten over deze betalingsregeling? Neem dan contact op met onze fiscale adviseurs.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken