HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bedrijfsovername, waar moet u op letten? (deel 1)

29-06-2022  |  Naast het vinden van een koper of verkoper en het eens worden over de prijs, is de juridische vastlegging (of niet) en alles wat daar verder bij komt kijken van essentieel belang bij een bedrijfsovername. Daarom werken we bij Extendum altijd in een hecht team van overnameadviseurs en bedrijfsjuristen.
In dit eerste deel benoemen we de letter of intent (LOI) en de achtergestelde lening. Deze elementen dient u juridisch goed vast te leggen. Misschien niet zozeer voor het moment nu, maar met name om discussie in de toekomst te vermijden en het niet te laten escaleren tot een conflict.

Letter of intent (LOI)

Een Letter of intent (LOI) is de eerste belangrijke stap in het overnametraject. In de LOI wordt doorgaans de voorlopige afspraken tussen de verschillende partijen met betrekking tot de transactie vastgelegd.

In het Nederlands kan de term LOI vertaald worden naar intentieverklaring of intentieovereenkomst. Tussen deze twee begrippen bestaat nog wel een aanmerkelijk verschil:

  • Intentieverklaring: deze verklaring is eenzijdig en heeft dus maar betrekking op één partij.
  • Intentieovereenkomst: in deze verklaring leggen meerdere partijen hun intentie vast.

Meestal bevat de LOI ook de volgende zaken:

  • Een geheimhoudingsverklaring, ook wel bekend als de non-disclosure agreement (NDA).
  • En een exclusiviteitsbeding waardoor partijen uitsluitend met elkaar zaken kunnen doen.

Een letter of intent is niet bedoeld als definitieve en bindende overeenkomst, maar dit betekent niet dat de LOI volledig vrijblijvend is. Stel dat u zich als partij terugtrekt uit de onderhandelingen, ondanks de zeer concreet overeengekomen intenties, dan kan dit worden aangemerkt als handelen te kwader trouw. Hierdoor bent u mogelijk verplicht om gemaakte kosten van de tegenpartij te vergoeden of wordt u mogelijk (een gedeelte van) de gederfde winst in rekening gebracht.

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening kan net als de earn-out worden gebruikt om het financieringsgat te dichten. Bij de achtergestelde lening financiert de verkopende partij de overname mee door middel van een lening, wat met zich meebrengt dat de verkoper een ondernemersrisico blijft dragen.
De verkopende partij doet er zeer verstandig aan goede afspraken te maken over zijn zeggenschap in de onderneming, zodat de koper geen onnodige risico’s kan nemen.

Nog iets om in acht te nemen: banken nemen ‘achtergestelde leningen’ uiterst serieus.
Enerzijds omdat het als een vorm van eigen vermogen kan worden meegewogen in de creditrating en dus positief kan uitpakken. Anderzijds is het zaak om goed af te spreken of en zo ja hoeveel rente mag worden vergoed en wanneer of onder welke voorwaarden afgelost mag worden.

Tot slot

In deel twee van deze reeks komen onder andere rechtspraak en de letterlijke tekst in overeenkomsten aan bod, alsmede het juiste moment om een (overname)adviseur in te schakelen. Wordt vervolgd!

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

In mijn werk word ik geïnspireerd door respect voor ondernemers – groot of klein. Als bankier heb ik ervaren dat ik in onder accountantskantoren en diens cliënten als een goede sparring­partner beschouwd word en veel toegevoegde waarde kan leveren.

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur accountancy
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

Ik bied ondernemers en hun adviseurs goede adviezen, een luisterend oor of een schop onder de kont als het nodig is. Mijn motto is: cijfers bestaan niet, cijfers ontstaan.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken