HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

17-02-2023 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst of aangepast op de Extendum Accountancy Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Model kantoorhandboeken

De wijzigingen in de model kantoorhandboeken betreffen met name wat kleinere tekstuele punten. Daarnaast is de beschrijving van het cliëntenonderzoek aangepast omdat het UBO-register (tijdelijk) niet meer openbaar is voor raadpleging.

Derdenverklaringen belastingdienst belastingschulden

De NBA heeft in overleg met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over twee teksten voor derdenverklaringen die in het kader van de fiscale coronaschulden kunnen worden gehanteerd door accountants.

De eerste betreft de derdenverklaringen bij kwijtscheldingsverzoeken voor sanering van coronaschulden conform artikel 26 Invorderingswet 1990 in verbinding met afdeling 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

De tweede derdenverklaring betreft de versoepeling van de betalingstermijn van coronaschulden van 5 naar 7 jaar conform het Besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271 (Stcrt 2022, 24204).

In verband hiermee zijn beide model derdenverklaringen in de Kennisbank opgenomen. Tevens zijn ten behoeve van het afgeven van deze verklaringen werkprogramma’s opgenomen. Deze zijn te vinden onder Accountancy onder de tegel OVERIGE OPDRACHTEN/OVERIGE OPDRACHTEN (NIET NV COS).

Wwft-modellen accountancy

Periodiek wordt op Europees niveau vastgesteld welke landen zogenaamde hoogrisicolanden zijn in het kader van de Wwft. In verband hiermee is de vermelding van de hoogrisicolanden in onderstaande Wwft-modellen geactualiseerd:

  • Wwft risicoanalyse clientonderzoek en clientprofiel
  • Jaarlijkse vragenlijst Wwft per opdracht

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank en wilt u meer informatie? Klik dan hier. U kunt ons ook bellen via 088 55 123 00 of mailen.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken