HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Maakt u gebruik van de beconregeling?
Dan is aanvullend uitstel mogelijk

14-02-2023 | De beconregeling is gewijzigd. Belastingconsulenten kunnen voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting vanaf 2021 aanvullend uitstel krijgen.

Gebruikelijk uitstel beconregeling

De aangiften waarvoor onder de beconregeling uitstel is verleend, moeten verdeeld over de periode 1 mei tot en met 30 april worden ingediend. De laatste aangiften over 2021 moeten dus uiterlijk op 30 april 2023 ingediend worden. Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2022 kunt u vanaf 1 maart 2023 uitstel aanvragen in de beconregeling.

Aangiften die onder de beconregeling vallen, moet u tijdens de uitstelperiode indienen volgens een vastgesteld inleverschema. Dit schema staat op pagina 7 van de brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2022’.

Als u minder aangiften indient dan u volgens het inleverschema zou moeten indienen kan dat, ongeacht de reden daarvan, gevolgen hebben voor het beconuitstel van volgende jaren.

U kunt een klant voor de aangifte 2021 verwijderen uit het beconuitstel. Dat moet dan uiterlijk 28 februari 2023 worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit kan via het softwarepakket of met een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld hiervan staat in de brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2022’ op pagina 14.

Extra uitstel nodig?

In geval van overmacht of calamiteiten is het mogelijk om aanvullend uitstel te vragen voor de aangiften waarvoor uitstel is verleend met de beconregeling. Het verzoek om aanvullend uitstel moet worden gemotiveerd. Aanvullend uitstel kan ook worden aangevraagd in de volgende situaties:

 • Uw klant is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij
 • Uw klant is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij
 • Ernstige ziekte van u of uw klant
 • Relevante stukken zijn gestolen, of door brand verwoest
 • Boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Hoe aanvullend uitstel aanvragen?

Aanvragen van aanvullend uitstel kan met een softwarepakket dat geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR).

Hoelang is uitstel mogelijk?

Het moment van het aanvragen van aanvullend uitstel bepaalt hoelang er aanvullend uitstel wordt verleend.

Aangiften 2021

 • Aanvraag aanvullend uitstel vóór 1 april 2023;
  Als het uitstel wordt verleend, bedraagt het uitstel minimaal 4 maanden te rekenen vanaf 1 mei 2023
 • Aanvraag aanvullend uitstel vóór 1 mei 2023;
  Als het uitstel wordt verleend, bedraagt het uitstel minimaal 2 maanden te rekenen vanaf 1 mei 2023.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Carin van Houten, Belastingadviseur

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken

HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht