HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

19-07-2022 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst op de Extendum Accountancy Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Modellen vaststellingsaanvragen TVL Q4 2021

Ondernemingen die over het vierde kwartaal 2021 recht hebben op TVL ter grootte van € 125.000 of meer, hebben bij de vaststellingsaanvraag van de TVL een samenstellingsverklaring dan wel een rapport van feitelijke bevindingen van de accountant nodig.

Is de onderneming controleplichtig voor de jaarrekening, dan dient zij een rapport van feitelijke bevindingen mee in te dienen bij de vaststellingsaanvraag van de TVL. Is de onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening, dan dient zij een samenstellingsverklaring bij te voegen bij de vaststellingsaanvraag van de TVL.

Is de onderneming volgens de Europese criteria een MKB-onderneming, dan zijn de accountantprotocollen Q4 2021 MKB-ondernemingen van toepassing. Is de onderneming volgens de Europese criteria groot, dan zijn de accountantprotocollen Q4 2021 grote ondernemingen van toepassing.

Het grootste verschil tussen de accountantprotocollen voor de MKB-ondernemingen en die voor de grote ondernemingen:

Bij MKB-ondernemingen dient de accountant onder meer vast te stellen dat van de aanvragende onderneming de omzetten over de subsidieperiode en de referentieperiode aansluiten op de financiële administratie en de aangifte omzetbelasting. Bij grote ondernemingen dient de accountant deze aansluitingen ook van de tot de groep behorende in Nederland gevestigde verbonden ondernemingen vast te stellen.

Onder de tegel TVL / TVL Q4 zijn de volgende modellen toegevoegd:

 • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag TVL Q4
 • Opdrachtbevestiging 4416N samenstelopdracht vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 MKB
 • Werkprogramma 4416N samenstelopdracht vaststelling TVL Q4 2021 MKB
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 (samenstellingsverklaring)
 • Samenstelverklaring vaststelling TVL Q4 MKB
 • Protocol vaststelling TVL Q4 MKB 4416N
 • Opdrachtbevestiging 4416N samenstelopdracht vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 Groot
 • Werkprogramma 4416N samenstelopdracht vaststelling TVL Q4 2021 Groot
 • Samenstellingsverklaring vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 Groot
 • Protocol vaststelling TVL Q4 Grote ondernemingen 4416N
 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen vaststelling TVL Q4 2021 MKB
 • Werkprogramma 4400N vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 MKB
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 (4400N)
 • Rapport feitelijke bevindingen Vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 MKB
 • Protocol vaststelling TVL Q4 MKB 4400N
 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen vaststelling TVL Q4 2021 Groot
 • Werkprogramma 4400N vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 Groot
 • Rapport feitelijke bevindingen Vaststellingsaanvraag TVL Q4 2021 Groot
 • Protocol vaststelling TVL Q4 Grote ondernemingen 4400N

Nieuwe modellen afrekeningsaanvraag NOW 5 en NOW 6 en geactualiseerde modellen afrekeningsaanvraag NOW 3 en NOW 4

Ten behoeve van de eigen verklaring, derdenverklaring en samenstellingsverklaring bij de afrekeningsaanvraag NOW 5 en NOW 6 zijn de onderstaande modellen geplaatst.

Tevens zijn de onderstaande vier modellen in het kader van de vaststellingsaanvraag NOW 3 en NOW 4 geactualiseerd.

 • Werkprogramma eigen verklaring vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Opdrachtbevestiging derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Werkprogramma derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW5 en 6
 • Bespreekpuntenlijst derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Formulier Derdenverklaring NOW5 NOW6
 • Derdenverklaring aanvraag tot vaststelling NOW5 6-subsidie
 • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Opdrachtbevestiging samenstelopdracht vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Werkprogramma samenstelopdracht vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 5 en 6 (samenstellingsverklaring)
 • Samenstellingsverklaring afrekeningsaanvraag NOW 5 en 6
 • Verzoek bevestiging groepsaccountant 3900N.64 NOW 3+4-afrekeningsaanvraag
 • Bevestiging groepsaccountant controle werkmijregeling NOW 3+4-afrekeningsaanvraag
 • Verzoek bevestiging groepsaccountant 3900N.64 NOW 4-afrekeningsaanvraag
 • Bevestiging groepsaccountant controle werkmijregeling NOW 4-afrekeningsaanvraag

Modellen controle WNT geactualiseerd

De modellen ten behoeve van de controle van de WNT-verantwoording zijn geactualiseerd op basis van het controleprotocol 2021. Tevens is de model controleverklaring van de NBA toegevoegd aan de Kennisbank.

Deze modellen zijn te vinden onder de tegel OVERIGE ASSURANCE-OPDRACHTEN.

 • Memorandum WNT 2021
 • Controlewerkprogramma WNT 2021
 • Model controleverklaring WNT 2021

Geactualiseerde modellen accountancy

Voorbeeld goedkeurende controleverklaring bij subsidiedeclaratie

Het voorbeeld van een goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie is geactualiseerd.

De voornaamste aanpassingen betreffen:
Uitgebreidere toelichting en uitgebreidere voetnoten;
Het onderdeel ‘Andere informatie’ is nu optioneel opgenomen.

Voorbeeld kantoorkwaliteitsmappen  

De voorbeeld kantoorkwaliteitsmappen voor samenstelkantoren, kantoren met assurance-opdrachten en WTA-kantoren zijn geactualiseerd. Op een aantal tabbladen zijn onderwerpen nader ingevuld en is de toelichting uitgebreid.

 • Voorbeeldrapportage Goedkeurende controleverklaring subsidiedeclaratie
 • Kantoorkwaliteitsmap
 • Kantoorkwaliteitsmap Assurance
 • Inhoudsopgave kwaliteitsdossier assurance WTA

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier. U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma's.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken