HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

31-05-2022 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst op de Extendum Accountancy Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Update werkprogramma samenstellen 3ESP

Het Excel werkprogramma samenstellen 3ESP is op een aantal punten geactualiseerd. Naast een aantal tekstuele puntjes zijn de voornaamste aanpassingen:

 • Aan tabblad ‘SAMENSTELKLAAR’ is de conclusievraag toegevoegd dat de administratie van voldoende kwaliteit is om de samenstelwerkzaamheden te kunnen starten.
 • De toelichting op de tabbladen ‘Initiële cijferanalyse’ en ‘Afsluitende cijferanalyse’ is aangevuld ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en ten aanzien van vastgestelde aandachtspunten en significante aangelegenheden.

Dit document is opgenomen in de kennisbank onder de tegel Werkprogramma’s.

Modelrapporten NBA jaarrekening 2021

De NBA heeft de volgende modelrapporten vernieuwd:

 • Inrichtingsjaarrekening middelgrote B.V.
 • Inrichtingsjaarrekening kleine B.V. op commerciële grondslagen
 • Inrichtingsjaarrekening kleine B.V. op fiscale grondslagen
 • Inrichtingsjaarrekening micro B.V. op commerciële grondslagen

Deze jaarrekeningrapporten zijn opgenomen in de kennisbank onder de tegel Voorbeeldjaarrekeningen.

Modellen vaststellingsaanvragen TVL Q3 2021

De RVO heeft op haar website gepubliceerd dat zij vanaf 16 mei 2022 vaststellingsverzoeken gaat versturen aan de ondernemingen die TVL-subsidie hebben ontvangen over het 3e kwartaal 2021.

In verband hiermee zijn de volgende documenten in de Kennisbank opgenomen onder de tegel TVL / TVL Q3:

 • Protocol vaststelling TVL Q3 grote ondernemingen 4400N
 • Rapport feitelijke bevindingen Vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 Groot
 • Werkprogramma 4400N vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 Groot
 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen vaststelling TVL Q3 2021 Groot
 • Protocol vaststelling TVL Q3 grote ondernemingen (samenstel)
 • Samenstellingsverklaring vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 Groot
 • Werkprogramma 4416N samenstelopdracht vaststelling TVL Q3 2021 Groot
 • Opdrachtbevestiging 4416N samenstelopdracht vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 Groot
 • Protocol vaststelling TVL Q3 MKB 4400N
 • Rapport feitelijke bevindingen Vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 MKB
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 (4400N)
 • Werkprogramma 4400N vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 MKB
 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen vaststelling TVL Q3 2021 MKB
 • Protocol vaststelling TVL Q3 MKB (samenstel)
 • Samenstelverklaring vaststelling TVL Q3 MKB
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 (samenstellingsverklaring)
 • Werkprogramma 4416N samenstelopdracht vaststelling TVL Q3 2021 MKB
 • Opdrachtbevestiging 4416N samenstelopdracht vaststellingsaanvraag TVL Q3 2021 MKB
 • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag TVL Q3

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier. U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken