HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

03-03-2021 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst op de Extendum Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Laatste documentmutaties’ aan te klikken.

Herziene NBA-handreiking 1147 Gevolgen coronapandemie voor accountants

Op 22 december 2020 heeft de NBA de nieuwe handreiking 1147 gepubliceerd. Begin februari 2021 heeft de NBA hiervan een herziene uitgave gepubliceerd. De herzieningen betreffen voornamelijk tekstuele wijzigingen.

Deze handreiking gaat met name in op de impact van de corona-crisis op de jaarverslaggeving en de interne beheersing van organisaties en op de impact van de corona-crisis op de opdrachtuitvoering van accountants.

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten in het eerste kwartaal gaan we dieper in op een aantal onderwerpen uit deze NBA-handreiking, waaronder:

  • toelichting in de jaarrekening van de impact van corona op de organisatie;
  • de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening;
  • mogelijke afwaarderingen van activa.

Door de aanhoudende corona-maatregelen hebben wij besloten om de Vaktechnische Bijeenkomsten van het eerste kwartaal als webinar aan te bieden. U kunt zich nog inschrijven!

Afrekeningsaanvraag NOW1.0

Model bevestigingen bij de afrekeningsaanvraag NOW 1.0

De NBA heeft recent de volgende model bevestigingen bij de afrekeningsaanvraag NOW1.0 herzien:

  • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (samenstellingsverklaring)
  • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (assurancerapport)

Modelbrieven aan en van groepsaccountant in kader van een assurance-opdracht bij de afrekeningsaanvraag NOW1.0  

De NOW-groepsdefinitie is ruimer dan de groepsdefinitie uit het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk merken we dat daardoor regelmatig meerdere accountants betrokken zijn bij assurance-opdrachten in het kader van de afrekeningsaanvragen NOW1.0. Ten behoeve van de communicatie tussen deze accountants zijn de volgende modelbrieven opgenomen in onze Extendum Kennisbank.

  • Verzoek bevestiging groepsaccountant 3900N.64 NOW 1-afrekeningsaanvraag
  • Assurance-rapport NOW-groepsaccountant omzetdaling NOW-groep
  • Assurance-rapport NOW-component accountant omzetdaling component consolidatiedoeleinden

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier.

U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken