HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuw wetsvoorstel tegen opkopers huurwoningen gaat niet ver genoeg

02-03-2021 | De grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven geven aan dat het ‘Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ niet ver genoeg gaat om huurders en kopers te beschermen.

Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Het wetsvoorstel wil de markt beschermen tegen beleggers die woningen opkopen en verkopen. Deze praktijken maken het moeilijker voor starters en doorstromers om een woning te kopen én ze drijven de (huur)prijzen op.

Het wetsvoorstel introduceert onder meer een ‘verhuurvergunning’. Deze vergunning kunnen gemeentes verplicht stellen voor opkopers in buurten waar schaarste heerst aan betaalbare woningen.

Wat is het probleem met het wetsvoorstel?

Ten eerste geldt de maatregel van een verplichte verhuurvergunning maar voor een termijn van drie jaar. De grote steden geven aan dat deze termijn niet lang genoeg is, omdat de schaarste op de woningmarkt over drie jaar zeker nog niet voorbij is.

Daarnaast kan de ingevoerde  verhuurvergunning alleen worden ingezet in bijzondere situaties en bij nieuwe verhuurders. Dit maakt het systeem kwetsbaar voor fraude en pakt het probleem van malafide verhuurders niet aan, aldus de tegenstanders van het wetsvoorstel.

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Het tweede gedeelte van het wetsvoorstel, de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, stuit eveneens op weerstand. Uit de praktijk blijkt dat de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdelijke huur over het algemeen zorgt voor meer onzekerheid voor huurders.

Daarnaast maakt het huurders kwetsbaarder maakt voor misbruik, zoals onterechte huurverhogingen. Tijdelijke huurders stappen minder snel naar de Huurcommissie of rechter, omdat hun positie zwakker is.

Huurbescherming

De hoofdregel in Nederland is nog steeds dat huurders huurbescherming genieten. Tijdelijke contracten worden automatisch omgezet in contracten voor onbepaalde tijd en die kunnen alleen op basis van een aantal specifieke redenen worden opgezegd.

In 2015 is de Wet doorstroming huurmarkt ingevoerd. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat tijdelijke huurcontracten van twee jaar (zelfstandige woningen, ligplaatsen en standplaatsen) en vijf jaar of korter (onzelfstandige woningen/kamers) kunnen worden afgesproken.

Het wetsvoorstel verruimt deze mogelijkheden verder. Straks kan het huurcontract tussentijds eenmalig worden verlengd. Tot nu toe kon dit niet, omdat bij voortzetting van het tijdelijke huurcontract automatisch sprake was van een huurcontract voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder dus vervolgens huurbescherming geniet.

Zo zorgt het wetsvoorstel voor vermindering van de huurbescherming voor huurders en nauwelijks meer bescherming tegen beleggers op de woningmarkt.

Contact en advies

Heeft u vragen over huurbescherming of andere zaken met betrekking tot woningverhuur? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken