HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

05-03-2020 | UPDATE WWFT-MODELLEN

De 2e objectieve ongebruikelijkheidsindicator inzake landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme (landenindicator) is vervallen. In verband hiermee zijn de volgende twee Wwft-modellen aangepast:

  1. Formulier ‘Wwft risicoanalyse cliëntonderzoek en cliëntprofiel’;
  2. Jaarlijkse vragenlijst WWFT per opdracht.

In het formulier ‘Wwft risicoanalyse clientonderzoek en clientprofiel’ is het tabblad ‘Risicofactoren verscherpt cliëntonderzoek’ aangevuld met de landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

In de jaarlijkse vragenlijst WWFT per opdracht is de landenindicator weggehaald bij de objectieve ongebruikelijkheidsindicatoren. De landenindicator is toegevoegd aan de voorbeeldenlijst van subjectieve indicatoren voor ongebruikelijke transacties.

Verder is de ‘Bijlage Risicobereidheid Wwft’, bijlage bij de model handboeken accountantspraktijk/assurancepraktijk, aangepast. In deze bijlage is de term ‘aanvullend cliëntenonderzoek’ vervangen door de term ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. Hierdoor sluit de terminologie beter aan bij de gebruikte termen in de Wwft.

05-03-2020 | UPDATE WERKPROGRAMMA KWALITEITSBEHEERSING ASSURANCE WTA

In het werkprogramma ‘N01 Werkprogramma kwaliteitsbeheersing assurance WTA’ zijn de verwijzingen naar relevante regelgeving aangepast. Naast verwijzingen naar de WTA, BTA en VAO, zijn nu ook verwijzingen opgenomen naar relevante artikelen uit de NVKS.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken