HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof voor DGA’s

14-06-2022  |  Per 1 augustus 2022 wordt de wet Arbeid en Zorg aangepast. Voor ‘gewone’ werknemers betekent dit dat er een betaald ouderschapsverlof wordt ingevoerd. Per 1 augustus 2022 kunnen werknemers in het eerste levensjaar van het kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen a 70% van het maximale dagloon op basis van een fulltime dienstverband.

Per 1 juli 2019 werd ook al een aanvullend geboorteverlof ingevoerd, waarbij werknemers 5 weken na het geboorteverlof van 5 dagen, ook een uitkering kunnen aanvragen. Deze uitkeringen lopen via de werkgever.

Wet Arbeid en Zorg

De wet Arbeid en Zorg regelt ook het zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, calamiteitenverlof, en het lang- en kortdurend zorgverlof.

Op het zwangerschaps- en bevallingsverlof na regelt deze wet onder meer de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangt de vrouw een uitkering van het UWV via de werkgever. Ook heeft de zelfstandig werkende vrouw (ook als zij DGA is) recht op een uitkering, de ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger).

Wat geldt voor de DGA?

De DGA die een arbeidsovereenkomst met zijn holding of de werkmaatschappij heeft, is een werknemer die recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof. Hij is immers werknemer.

Maar ook al is de DGA werknemer volgens deze wet, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij heeft recht heeft op de uitkeringen die aan sommige verloven zijn verbonden. Doordat de uitkering weer gekoppeld is aan de premiebetaling voor de werknemersverzekeringen zal de DGA, om in aanmerking te kunnen komen voor de uitkeringen, ook werknemer moeten zijn in de zin van de werknemersverzekeringen. Dit is vaak niet het geval. Kortom, alleen de DGA die ook premies werknemersverzekeringen betaalt, komt in principe ook in aanmerking voor een uitkering.

Wat verandert er voor de DGA?

Per 1 augustus 2022 wordt de Europese richtlijn – Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers – geïmplementeerd. Omdat deze richtlijn geldt voor alle werknemers, zal ook de DGA deel uitmaken van het arbeid en zorgpalet (ook het huishoudelijk personeel). Dit geldt ook als de DGA dus geen werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen is. Deze koppeling is dus losgelaten.

Dit houdt in: vanaf 1 augustus 2022 heeft ook de DGA recht op een uitkering voor aanvullend geboorteverlof en het ouderschapsverlof.

Wat houdt dit concreet in?

De DGA kan een uitkering aanvragen voor aanvullend geboorteverlof. Dit verlof kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Dit geldt voor het kind van de echtgenote, geregistreerde partner, of degene met wie de DGA ongehuwd samenwoont dan wel van het kind dat de DGA heeft erkend. Het betreft maximaal 5 weken. De DGA zal ook geboorteverlof hebben moeten opnemen.

De uitkering zal maximaal 70% van het minimumloon betreffen, als de DGA niet bekend is in de polisadministratie van het UWV. Dit zal doorgaans niet het geval zijn. De bv zal de uitkering moeten aanvragen voor de DGA.

Het ouderschapsverlof zal langs dezelfde weg lopen. De DGA kan 70% van het minimumloon aanvragen via de bv. Het staat de bv uiteraard vrij om het overeengekomen loon aan te vullen, maar wettelijk is dit niet verplicht.

Ben ik nog op tijd?

Er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat als het kind op 2 augustus 2022 nog geen jaar oud is (bij adoptie 8 jaar oud), en het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof kan worden volledig kan worden genoten, de uitkeringen kunnen worden aangevraagd. Concreet betekent dit dat het kind geboren moet zijn na 2 augustus 2021.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

Expertise: arbeidsrecht en ondernemingsrecht

In een notendop: ik ben gedreven, doortastend en enthousiast! Op het gebied van arbeidsrecht voel ik mij als een vis in het water. Mijn kennis breng ik graag over met cursussen die ik voor Extendum ontwikkel.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
adviseur P&O
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken