HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Opnieuw uitstel handhaving Wet DBA

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld tot 1 juli 2018.

Dit uitstel betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen krijgen, als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

De handhaving van de wet DBA is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Met het uitstel tot 1 juli 2018 krijgt het, nog te vormen, nieuwe kabinet de tijd te onderzoeken hoe het arbeidsrecht aangepast kan worden aan de bestaande praktijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ dat minister Asscher op 22 mei jl. heeft aangeboden.

Zorgen maken?

De opdrachtgever die een zelfstandige professional inschakelt waarbij er ruis over de gezagsrelatie bestaat, hoeft zich nog geen zorgen te maken. Van belang hierbij is wel dat de professional voldoende zelfstandig is in het uitoefenen van de opdracht. In deze situaties zullen geen boetes en naheffingen worden vastgesteld indien achteraf blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking.
Het verdere uitstel geldt niet voor ‘kwaadwillenden’.

Een kwaadwillende is een opdrachtgever die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat deze weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast.

De handhaving richt zich daarbij eerst alleen op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Niet fiscale gevolgen

Het opschorten van de handhaving ziet overigens alleen op de fiscale aspecten van het inzetten van zelfstandigen alsmede de premieheffing werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Andere zaken, zoals onder meer het duidelijk afspreken dat er geen dienstbetrekking is, de vergoeding, en het waarborgen van de veiligheid, blijven natuurlijk belangrijke punten bij de inzet van de zzp’ers.

Een goede overeenkomst die past bij de opdracht of samenwerking is daarom nog steeds van belang.

Dit hoeft geen door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te zijn.

H. (Henk) Guchelaar
belastingadviseur

06 51 85 94 70
h.guchelaar@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken