HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ontslag op staande voet wegens weigering vaccinatie?

08-09-2021 | In een recentelijke uitspraak van de kort geding rechter in Curaçao wordt een ontslag op staande voet vernietigd, maar de arbeidsovereenkomst wordt alsnog ontbonden wegens ‘veranderende omstandigheden’.

Werkgever dwingt tot vaccinatie

Werkneemster is werkzaam op een kantoor met een kleine binnenruimte, zonder veel mogelijkheden tot ventilatie. Tevens is er geen mogelijkheid tot thuiswerken. Werkneemster (25 jaar) werkt samen met drie collega’s van in de zestig. De werkgever waarschuwt haar, dat ze vanwege de gezondheidsrisico’s van de andere werknemers niet ongevaccineerd op kantoor mag komen.

Aangezien ze ook niet thuis kan werken, ziet de werkgever geen andere mogelijkheid dan een ontslag op staande voet. Werkneemster verzet zich hiertegen. Zij geeft aan dat er geen wettelijke vaccinatieplicht is en dat de werkgever in strijd handelt met haar (grond)recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Partijen belanden bij de rechter.

Ontslag op staande voet nietig verklaard

Die geeft aan dat werkgever werkneemster door haar opstelling feitelijk indirect dwingt tot een vaccinatie. Deze dwang maakt inderdaad inbreuk op het grondrecht van werkneemster, zonder dat deze inbreuk gerechtvaardigd is. De werknemers werken namelijk maar een aantal uren per dag in de betreffende ruimte. Werkgever heeft niet met werkneemster overlegd, om te bezien of er een andere oplossing mogelijk was, zoals bijvoorbeeld andere werktijden. Of de werknemers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, vermeldt de uitspraak overigens niet.

Onder deze omstandigheden verklaart de rechter het ontslag op staande voet in ieder geval nietig. Wel bepaalt de rechtbank dat sprake is van een verandering in de omstandigheden die uiteindelijk toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden. Daarbij houdt zij tevens rekening met een bepaalde autonomie in de bedrijfsvoering door de werkgever.

Nederlands recht

Deze uitspraak laat zich waarschijnlijk lastig vertalen naar het Nederlandse recht, aangezien de grond ‘veranderende omstandigheden’ niet meer in ons Burgerlijk Wetboek staat.

Dat in de toekomst ook in Nederland over dit onderwerp geprocedeerd gaat worden is echter wel te verwachten. Bedrijven worstelen met het spanningsveld tussen hun zorgplicht (om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving) en het recht van personeel op bescherming van hun grondrechten en privacy. Meestal zullen de rechten van werknemers prevaleren boven het bedrijfsbelang van de werkgever, maar wellicht zijn er omstandigheden waarbij een vaccinatieplicht toch wordt toegestaan.

Advies & contact

Wilt u advies over werknemers en vaccinaties, privacy en zorgplicht van de werkgever? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken