HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NOW-actualiteiten

15-02-2022 | Bijgaand treft u een overzicht aan van de NOW-actualiteiten.

NOW 1

De aanvraag tot afrekening voor NOW 1 moet inmiddels in gediend zijn, maar de termijn voor het aanleveren van het noodzakelijke accountantsproduct is verlengd tot 20 april 2022.

NOW 3.3 en 3.4 (de 4e en 5e aanvraagperiode)

Inmiddels kan voor deze regelingen de aanvraag tot afrekening ingediend worden. Voor zover nu bekend is de einddatum van de inleverperiode 22 februari 2023.

NOW 6 (8e aanvraagperiode)

Vanaf 14 februari 2022 kan een voorschot voor de NOW 6-regeling worden aangevraagd.

Overzicht steunmaatregelen

Wij hebben daarmee voor u ook weer het ‘Overzicht steunmaatregelen NOW’ en het ‘Overzicht steunmaatregelen overige’ geactualiseerd.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken