HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NOW 5 & TVL Q4 2021

15-12-2021 | Vorige week zijn de details van de nieuwe coronasteunmaatregelen duidelijk geworden. Voor NOW 5 en de TVL hebben wij inmiddels de overzichten op de website geactualiseerd, zie Handige download Steunmaatregelen NOW en Handige download Steunmaatregelen overige.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 5

Er wordt een loonkostensubsidie verleend voor de maanden november en december 2021. Om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 20% in de maanden november en december 2021 vergeleken met 1/6 deel van de jaaromzet 2019.

  • In de berekening wordt rekening gehouden met een omzetdaling van maximaal 80%. Een grotere omzetdaling leidt niet tot een hogere bijdrage.
  • De referentieperiode voor de lonen is de maand september 2021.
  • Het opslagpercentage is net als in de NOW 4-regeling 40%.
  • Het steunpercentage is vastgesteld op 85%
  • Bij aanvraag van de NOW 5 bijdrage wordt een voorschot van 80% in één keer uitbetaald.

Rekenvoorbeeld

Omzetdaling 70%
Loonsom september € 50.000
Berekende NOW 5: 0,7 * € 50.000 * 2 * 1,4 * 0,85 = €83.300
Voorschot van 80% = € 66.640

Als de omzetdaling 94% bedraagt is de uitkomst van het voorbeeld:
0,8 * € 50.000 * 2 * 1,4 * 0,85 = € 95.200. (Want de bijdrage gaat over een maximale omzetdaling van 80%.)
Voorschot 80% = € 76.160

Voorschot aanvragen & afrekening

Het voorschot kan worden aangevraagd tot en met 31 januari 2022. De afrekening moet worden ingediend na 1 juni 2022.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Er moet in het vierde kwartaal 2021 een omzetdaling zijn van 30%, vergeleken met het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

De bijdrage is afhankelijk van de SBI-code van de aanvrager, immers per SBI-code is het percentage vaste lasten vastgesteld.

Rekenvoorbeeld

Omzet Q4 2019 € 80.000
Omzet Q4 2020 € 50.000
Omzet Q4 2021 € 35.000
Omzetverlies € 45.000 t.o.v. 2019 = 56,25%

Vaste lasten op basis SBI-code is 30%

Referentieomzet * omzetdaling * % vaste lasten * 100% (is subsidie)
80.000 * 0,5625 * 0,3 * 1 = € 13.500

Aanvraagloket TVL

Het aanvraagloket TVL is nog niet open. Aangekondigd is dat dit loket voor kerst 2021 opengaat.

Laatste nieuws

Gisteravond is duidelijk geworden dat de steunmaatregelen ook in het 1e kwartaal van 2022 blijven bestaan. De exacte vorm en inhoud is op dit moment nog niet bekend.

We houden u op de hoogte.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken