HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe WWFT

De komende tijd zullen wij de belangrijkste wijzigingen behandelen die naar verwachting volgend jaar zullen worden doorgevoerd in de nieuwe WWFT. Deze keer: PEP en UBO

De 4e anti-witwasrichtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die ook voor personen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten gevolgen zal hebben. Dit zijn ook de instellingen onder WWFT-toezicht van het BFT.
De nieuwe WWFT heeft de oorspronkelijke ingangsdatum van 26 juni 2017 niet gehaald. Het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpvoorstel Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn is inmiddels wel gepubliceerd. De verwachting is dat de nieuwe WWFT zomer 2018 van kracht wordt.

PEP en UBO

Er vindt een uitbreiding plaats van de definitie van Politiek Prominente Persoon (PEP). Instellingen moeten – ook wanneer een PEP zijn politieke functie niet meer vervuld en deze politieke functie heeft beëindigd – rekening blijven houden met het risico van een PEP.
De definitie van uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ dan wel UBO) wordt ook gewijzigd. Het UBO-begrip wordt uitgebreid met – onder bepaalde omstandigheden – het hoger leidinggevend personeel.
Daarnaast dient een instelling op opvraagbare wijze vast te leggen wat de aard en omvang van het uiteindelijk belang is wat door de UBO wordt gehouden. Want het is niet uitsluitend van belang om vast te stellen wie deze persoon is, maar ook om te weten waarom deze persoon bestempeld moet worden als UBO.

UBO-register

De 4e anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten tot een centrale registratie van UBO’s. Dit register dient duidelijkheid te verschaffen over wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Het UBO-register wordt via een apart wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ ingevoerd. Met name de invoering en verantwoordelijkheid van het UBO-register zorgt in Nederland voor vertraging van de invoering van de 4e anti-witwasrichtlijn.

Verdiepingscursus WWFT

Deze onderwerpen worden uitvoerig behandeld in onze verdiepingscursus WWFT waarin het huidige regime en de wijzigingen in 2018 aan de orde komen.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken