HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe regeling voor belastingschulden vanwege corona

Er is een update van dit artikel beschikbaar.

Ondernemers die om uitstel van betaling hebben gevraagd, krijgen langer de tijd om hun belastingschulden af te lossen.

Hoe ziet de regeling er nu precies uit en wat is er nog meer veranderd?

 • Vóór 1 oktober 2020 om uitstel van betaling verzocht?
  Indien nodig: verzoek tijdig om verlenging van uitstel van betaling. Als een ondernemer niet om verlenging verzoekt, vervalt het uitstel. Tot en met 31 december 2020 kan om verlenging van uitstel van betaling worden gevraagd.
 • Vanaf 1 januari 2021
  De regeling voor uitstel van betaling eindigt op 1 januari 2021. Vanaf dat moment moeten ondernemers weer én op tijd aangifte doen én op tijd betalen. De schulden waarvoor uitstel van betaling is verzocht, hoeven nog niet betaald te worden.
 • Voorjaar 2021
  De Belastingdienst zendt in het voorjaar van 2021 een brief aan ondernemers waarin een voorstel wordt gedaan voor een betalingsregeling.
 • 1 juli 2021
  Uiterlijk 1 juli 2021 moeten ondernemers beginnen met aflossen van de belastingschulden waarvoor zij uitstel van betaling hebben gekregen. Zij krijgen hiervoor 36 maanden, maar mogen ook versneld aflossen.

Rente

Invorderingsrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, is invorderingsrente verschuldigd vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Tot en met 31 december 2021 is de invorderingsrente van 4% naar 0,01% verlaagd. Dit geldt voor alle belastingschulden, niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd.

Belastingrente
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij een aanslag te laat heeft kunnen vaststellen. Dit kan het gevolg zijn van te laat aangifte doen of als er niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan.

Het gebruikelijke tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Per 1 oktober gaat het tarief van alle belastingen naar 4%, ook die van de vennootschapsbelasting.

Note: van 1 juni tot 1 oktober 2020 was voor het rentetarief voor alle belastingen 0,01%.

Boete

Zolang uitstel van betaling is verleend, legt de Belastingdienst geen verzuimboete voor het niet of niet op tijd betalen. Verzuimboetes worden weer opgelegd vanaf 1 januari 2021 of, indien dat eerder is, vanaf het moment dat het uitstel van betaling is afgelopen.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken