HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe regeling personenvennootschappen

Eind februari is – ter consultatie – een wetsvoorstel voor een nieuwe regeling van de personenvennootschappen ingediend. In 2011 sneuvelde een eerder wetsvoorstel in het zicht van de haven.  Dit nadat heel Nederland zich al had voorbereid, met de nodige behorende kosten, op de aankomende wijzigingen. Benieuwd hoe het nu gaat.

Op zich zijn de bestaande en zeer beperkte regels in de wet voor de maatschap, VOF of CV, wel aan vervanging toe.  We moeten het veelal doen met in de praktijk ontwikkelde afspraken en bepalingen. Met name het feit dat het onduidelijk is of onroerend goed op naam van een personenvennootschap kan worden gesteld, schept wel de behoefte aan betere regelgeving. Er zijn ingewikkelde afspraken nodig bij toe- en uittreden van een vennoot.

Eenvoudige vorm

Het wetsvoorstel voorziet in het eenvoudig aangaan van een personenvennootschap door een overeenkomst tussen de vennoten, zonder notaris. Het is de bedoeling dat de personenvennootschap een rechtspersoon wordt, dus zelfstandig drager van rechten en verplichtingen, vergelijkbaar met een besloten vennootschap. Onroerend goed kan dan eenvoudig aan de vennootschap worden overgedragen. Ook de de toe- en uittreding van een vennoot wordt makkelijker.

Aansprakelijkheid

Door inschrijving van de personenvennootschap in het handelsregister kunnen de crediteuren hun zakelijke vorderingen verhalen op het afgescheiden vermogen van de vennootschap. Privé-crediteuren kunnen dit niet. Ten aanzien van de aansprakelijkheid gaat gelden dat, als het afgescheiden vermogen onvoldoende verhaal biedt, elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap. Dit gaat, anders dan nu het geval is, ook gelden voor de maatschap.

In het nieuwe wetsvoorstel is voorts een beperkte aansprakelijkheid  opgenomen. Ingeval dat een bepaalde vennoot een opdracht uitvoert, is slechts deze vennoot aansprakelijk (naast de personenvennootschap). De andere vennoten zijn dan niet aansprakelijk. Verder zal een nieuwe toetredende vennoot alleen nog aansprakelijk zijn voor de schulden die na zijn toetreden zijn ontstaan.

Bestuur

Voor wat betreft het bestuur is uitgangspunt dat de vennoten gezamenlijk het bestuur vormen, maar in de overeenkomst kunnen de vennoten daarover andere afspraken maken. Naar buiten toe kan elke vennoot de vennootschap vertegenwoordigen. In de overeenkomst tussen de vennoten kunnen daarover eveneens andere afspraken worden gemaakt. Die afwijkende afspraken gelden alleen als dat in het handelsregister is vermeld.

Het lijkt een evenwichtig voorstel, waarbij de wetgever aan veel oude knelpunten tegemoetkomt. Het maakt dit keer een goede kans het ook tot wet te halen.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist | directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken