HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe leidraad Wwft voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is op 25 juli 2018 geïmplementeerd middels een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het ministerie van Financiën en de toezichthouders Wwft stellen algemene en specifieke leidraden op die instellingen behulpzaam zijn bij de toepassing van de Wwft in de praktijk.

In deze specifieke leidraad worden voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren (alle ‘instelling’ in de zin van de Wwft) specifieke aandachtspunten besproken die voor de naleving van de Wwft van belang zijn. Deze specifieke leidraad is vorige week aangepast naar aanleiding van bovengenoemde wetswijziging. De begrippen UBO en cliëntenonderzoek en meldingsplicht worden in de leidraad nader toegelicht.

Lees hier de nieuwe leidraad.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken