HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuw: Extendum kwaliteitssysteem Assurancepraktijk

In januari 2017 is het nieuwe kwaliteitssysteem voor de Assurancepraktijk beschikbaar gekomen in de kennisbank. Hiermee kunt u op een efficiënte wijze de opzet, het bestaan en de werking van uw kwaliteitssysteem vastleggen in een overzichtelijke mappenstructuur. Het systeem is digitaal of via hardcopy in te richten. Er is een hele serie documenten ontwikkeld om zaken als onafhankelijkheid, consultaties, uitgevoerde reviews etc. vast te leggen. Ook de Wwft komt aan bod.

Het is belangrijk dat voor elke onderdeel van uw kwaliteitsproces conclusies worden getrokken en vastgelegd. Hiervoor zijn formulieren voor het trekken van conclusies per onderdeel  ontwikkeld.

Een belangrijk kerndocument is het werkprogramma kwaliteitsbeheersing Assurance . Met dit werkprogramma raakt u de belangrijkste onderdelen van uw kwaliteitsproces. In het werkprogramma wordt per onderdeel de van toepassing zijnde regelgeving weergegeven met artikelverwijzing.

Nog een belangrijk onderdeel is de jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitssysteem. Niet alleen moet dit worden vastgelegd, maar de evaluatie moet ook jaarlijks worden besproken met de eindverantwoordelijke professionals en relevante medewerkers.

Het kwaliteitssysteem is inmiddels in de praktijk getest. De eerste ervaringen geven aan dat op een efficiënte wijze een goede vastlegging kan worden gemaakt.

Wij wensen u veel succes met de implementatie van het Extendum kwaliteitssysteem Assurancepraktijk. Indien u vragen of suggesties voor verbeteringen hebt verzoeken wij contact op te nemen met Dick Lokerse of Guus de Vries.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken