HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ben je (mogelijk) opvolgend werkgever?

Wat is opvolgend werkgeverschap?

In de wet wordt opvolgend werkgeverschap aangeduid als de situatie waarbij sprake is van:

“elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn”.

Het klassieke voorbeeld van opvolgend werkgeverschap is de uitzendkracht die, na eerst enige maanden in dienst te zijn geweest bij het uitzendbureau, in dienst treedt van de inlener om daar vervolgens dezelfde werkzaamheden te blijven doen. De inlener wordt in dit geval beschouwd als opvolgend werkgever. Let op: als de uitzendkracht in dienst treedt bij de inlener en daar totaal andere werkzaamheden gaat verrichten, is er dus geen sprake van opvolgend werkgeverschap. Er is dan namelijk niet voldaan aan de voorwaarde dat het moet gaan om een werkgever die als opvolger wordt beschouwd ten aanzien van de verrichte arbeid.

De kantonrechter in Bergen op Zoom vindt dat je geen opvolgend werkgever bent als je in de arbeidsovereenkomst opneemt “Werknemer en werkgever stellen vast en komen overeen dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Werkgever kan door partijen derhalve niet als opvolgend werkgever worden aangemerkt” en “Partijen stellen derhalve vast en komen overeen dat er geen sprake is van een voortgezet dienstverband in de zin van artikel 7:667 of 668a BW” en “Partijen zijn overeengekomen dat bovenstaande bepalingen dienen te gelden als een vaststellingsovereenkomst conform art. 7:900 BW, zodat de artikelen 7:900 BW ev. van toepassing zijn”.

Hierdoor ontstaat minder snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en valt de transitievergoeding lager uit. In dit geval scheelde het de werkgever (en de werknemer) € 18.640,67 aan transitievergoeding! Mogelijk dat een andere en/of hogere rechter deze kwestie heel anders beoordeelt, dus een garantie op deze positieve uitwerking kunnen we nog niet geven.

mr. J.A. (Hans) Veldkamp
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
h.veldkamp@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken