HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

MIT-regeling: subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en kennisvouchers

Onlangs is de MIT-regeling weer opengesteld.

Binnen deze regeling kan onder meer subsidie worden verkregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Hierbij kunt u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Ook de kosten voor het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten zijn (deels) subsidiabel.

De maximale subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000. Subsidiabel zijn onder meer de eigen (interne) uren en externe kosten. Ook een combinatie van deze kosten is mogelijk.

Daarnaast kunnen kennisvouchers worden aangevraagd. Hiermee kunt u een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling. Hiertoe formuleert u een kennisvraag die verband houdt met de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Vervolgens benadert u een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan geven. Met de voucher kunt u vervolgens 50% van de factuur van de kennisinstelling voldoen.
De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Onze ervaring is dat het budget van de MIT-regeling snel is uitgeput. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken