HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Meer dan één auto van de zaak? De bijtelling voor privégebruik is gewijzigd

29-04-2021 | Naar aanleiding van diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om onderstaande wijziging uit te stellen tot 2022.

14-04-2021 | Bent u DGA en liefhebber van auto’s? Dan is de kans aanwezig dat u vanuit uw BV meerdere auto’s voor privégebruik ter beschikking hebt. Indien u geen adequate kilometerregistratie voor de auto’s bijhoudt waarmee u aannemelijk kunt maken dat u minder dan 500 privékilometers met de auto’s hebt gereden, moet u voor alle ter beschikking gestelde auto’s het zogenoemde autokostenforfait (de bijtelling) toepassen.

Tegemoetkoming

Om tot een redelijke toepassing van de regeling te komen wordt de bijtelling beperkt tot het aantal auto’s dat gelijk is aan het aantal rijbewijzen in het gezin. Hebben in uw gezin 2 personen een rijbewijs, bijvoorbeeld u en uw partner, dan wordt de bijtelling ook voor maximaal 2 auto’s toegepast.

Mogelijk hebt u naast de door de BV ter beschikking gestelde auto’s ook nog één of meer auto’s privé. Met het bezit daarvan houdt de Belastingdienst rekening indien deze auto’s net zo geschikt zijn als een van de ter beschikking gestelde auto’s.

Over welke auto’s moet de bijtelling dan worden berekend?

Tot 2021 stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat de bijtelling moest worden berekend over de auto’s met de hoogste catalogusprijs. Vanaf 2021 moet de bijtelling echter worden toegepast voor de auto’s die leiden tot de hoogste bijtelling.

Voorbeeld

Met onderstaand voorbeeld wordt het verschil tussen de regeling in 2020 en 2021 geïllustreerd.

Stel u hebt een auto van 20 jaar oud en deze heeft een historische catalogusprijs van € 200.000. De waarde in het economische verkeer (wev) is in 2020 en 2021 € 5.000. Daarnaast hebt u nog een 10 jaar oude auto met een catalogusprijs van € 80.000 en een elektrische auto uit 2020 met een catalogusprijs van € 125.000. Naast uzelf maakt ook uw partner gebruik van deze auto’s.

De bijtelling voor deze auto’s bedraagt dan:

Auto Catalogusprijs Bijtelling
20 jaar € 200.000 35% over wev € 1.750
10 jaar € 80.000 25% catalogusprijs € 20.000
Elektrisch € 125.000 8% over € 45.000. 22% over restant € 21.200

In 2020 moet de bijtelling worden toegepast over de 20 jaar oude auto en de elektrische auto. Het totaal van de bijtelling in 2020 bedraagt dan € 22.950.

In 2021 moet de bijtelling worden toegepast over de auto’s die tot het hoogste bedrag aan bijtelling leiden. Dat zijn de 10 jaar oude auto en de elektrische auto. Het totaal van de bijtelling in 2021 is dan € 41.200.

U vindt de regeling terug in Handboek Loonheffingen 2021 paragraaf 23.3.12.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken