HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Maximale huurverhogingen voor het jaar 2022

17-02-2022 | Vorig jaar, op 1 mei 2021, trad de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ in werking. Vanaf die datum geldt ook voor woningen in de vrije sector een maximale huurverhoging. Dit was voorheen niet het geval. Het wettelijke maximum geldt voor drie jaar, dus tot 2024.

Vrije sector vs. sociale huur

Woningen in de vrije sector zijn huurwoningen met een huurprijs vanaf € 752,33. De regels omtrent de puntentelling en de maximale huurprijzen voor sociale huurwoningen gelden niet voor vrije sector woningen. Voor vrije sector huurwoningen is ook geen huurtoeslag mogelijk.

Maximale huurverhoging

De wet bepaalt dat de maximale huurverhoging voor woningen in de vrije sector de inflatie +1% mag zijn. Voor het jaar 2021 was de inflatie 1,4%, zodat de huurverhoging vorig jaar maximaal 2,4% mocht zijn. Maar wat geldt er nu voor het jaar 2022?

Voor het uitrekenen van het inflatiepercentage kan de verhuurder aansluiten bij artikel 10 lid 3 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Daarin staat de formule uitgelegd. Het gaat om de ontwikkeling van de inflatie van december in het tweede jaar voorafgaand aan het huurverhogingsjaar tot en met november in het jaar direct voorafgaand aan het huurverhogingsjaar.

Huurverhoging in 2022

Voor 2022 is deze berekening al te maken en komt deze op 2,3%. Dat betekent dat de maximale huurverhoging voor 2022 3,3% mag zijn. Het ligt er natuurlijk ook aan wat er in de huurovereenkomst is vermeld over de huurprijsverhoging, maar in ieder geval zal deze niet boven de 3,3% mogen uitkomen. Voor sociale huurwoningen geldt overigens een huurbevriezing, in ieder geval tot 1 juli van dit jaar.

Geschil over huurprijsverhoging

Huurders in de vrije sector mogen in deze situatie ook naar de huurcommissie stappen bij geschillen over de huurprijsverhoging, net zoals dat voor sociale woningen altijd al mocht. Dit is voor huurders een makkelijkere en goedkopere manier dan via de rechtbank.

Conclusie

Kortom, voor verhuurders van woningen in de vrije sector is het een stukje ingewikkelder geworden om de huurprijs van een woning te verhogen, met name voor woningen die sterk afwijken van de in het betreffende gebied geldende marktprijs.

Advies & contact

Heeft u vragen over het onderhandelen over huurverhogingen of andere huurvragen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken