HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Komt er alsnog een uitgestelde faillissementsgolf door corona?

30-03-2022  |  Het CBS is optimistisch over de groei van de Nederlandse economie. De coronamaatregelen worden afgebouwd en in de samenleving lijkt het weer ‘business as usual’.

Schuldenlast van 40 miljard euro

Veel ondernemers hebben zich echter door de opvolgende lockdowns en andere overheidsmaatregelen diep in de schulden gestoken. Zij gaan gebukt onder een schuldenlast van in totaal 40 miljard euro, waarvan de helft bij de Belastingdienst, en zijn in twee jaar tijd in totaal 10 miljard aan eigen vermogen kwijtgeraakt. Weliswaar zijn uitgebreide steunmaatregelen opgetuigd, zoals de NOW, de TVL en de TOGS, maar deze zijn voor veel ondernemingen niet genoeg geweest om de klappen op te vangen.

Als steunmaatregelen niet voldoende zijn

De salarissen moesten veelal doorbetaald worden, terwijl deze niet geheel gedekt werden door de steunmaatregelen. Veel ondernemers hebben zelf al twee jaar geen salaris uit hun onderneming genomen en hebben schulden bij hun verhuurder en bij leveranciers. Daarnaast zijn er ook nog de ondernemers die ‘buiten de boot’ vielen als het ging om de steunmaatregelen, omdat zij bijvoorbeeld net geen 30% omzetverlies hadden gedraaid, of vanuit huis werkten.

Pleiten voor een langere terugbetalingstijd

De voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, pleit daarom voor een langere terugbetalingstijd van in ieder geval de belastingschulden van getroffen ondernemers. Hij denkt daarbij aan een termijn van 20 of 30 jaar. In de Tweede Kamer is dit pleidooi herhaald door een aantal Kamerleden, en onder meer de burgemeesters van Zwolle en Apeldoorn sluiten zich daarbij aan.

Verlaging van rente

De regering heeft een aantal maatregelen getroffen om de terugbetaling van belastingschulden voor de ondernemers makkelijker te maken. Zo is de rente over de achterstallige betalingen in de coronacrisis verlaagd naar 0,01%, maar deze wordt geleidelijk verhoogd naar het eerdere niveau. Per 1 januari 2022 geldt een tarief van 1%, dat elk half jaar met 1% wordt verhoogd. Per 1 januari 2024 geldt weer het oude tarief van 4%.

Een termijn van 5 jaar

Ondernemers hoeven pas op 1 oktober 2022 te starten met het aflossen van hun belastingschulden en hebben een langere terugbetalingstermijn, van 5 jaar. De Belastingdienst gaat ervan uit dat deze termijn van 5 jaar voor de meeste ondernemers genoeg zal zijn, maar accepteert daarbij ook dat ondernemers die dat niet redden failliet zullen gaan. Een punt van attentie is dus wel dat het al dan niet op termijn kunnen voldoen van de belastingschulden van invloed is op de inschatting van de continuïteit van de onderneming.

Brief van de Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt in april een eerste informatieve brief naar alle ondernemers die nog een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona hebben openstaan. In deze brief wordt ook geanticipeerd op de situatie dat de ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. De kans is dus aanwezig dat er sprake zal zijn van een hausse aan ‘uitgestelde’ faillissementen, als de termijn van 5 jaar is verstreken, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de regering tegemoet zal komen aan de roep om uitgestelde betalingstermijnen voor belastingschulden.

Advies & contact

Heeft u vragen over belasting- of andere schulden bij ondernemers? Neem dan altijd van tevoren contact op met onze gespecialiseerde fiscalisten of juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken