HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Kabinetsplan: wachttijd tussen twee ketenregelingen oprekken naar vijf jaar

Vraagt u zich wel eens af, wanneer blijft de politiek nu eens af van het arbeidsrecht? Het is een retorische vraag. Het antwoord kunt u zelf wel bedenken.

Nadat de afgelopen jaren achtereenvolgende kabinetten de Ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten telkens hebben aangepast, beperkt en weer verruimd, staat een nieuwe wijziging alweer in de startblokken. In de huidige wettelijke stand van zaken mag een werkgever drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan met dezelfde werknemer, voordat er een recht ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit nog los van eventuele afwijkende bepalingen op dit punt in geldende cao’s.

Het moet gezegd, op zich is de wens om flexwerknemers meer zekerheid te bieden goed. Maar het is natuurlijk een crime voor de uitvoering in de praktijk om bestaande wetgeving op dit punt telkens na zeer korte tijd weer aan te passen. Zowel voor werkgevers als werknemers.

Geen misverstand: misbruik of uitbuiting moet niet worden geaccepteerd. Er moet echter niet vergeten worden dat een deel van de MKB-werkgevers in veel sectoren nu eenmaal afhankelijk is van flexibele arbeid, of je dat goed vindt of niet. Iedereen een vast contract voor onbepaalde tijd aanbieden is een illusie, niet in de laatste plaats omdat de overheid haar beloftes tot het flexibeler maken van het rigide arbeidsrecht feitelijk niet is nagekomen. In tijden van arbeidskrapte valt dat niet zo op, maar als de tijden veranderen gaat dat wel een rol spelen. Werkgevers weten dat.

In de huidige regelgeving geldt een wachttijd van zes maanden voordat dezelfde werknemer, in een nieuwe ketenregeling van drie jaar, weer aan de slag kan op tijdelijke basis. Het kabinet wil aan deze draaideurconstructie, die zij overigens in het verleden zelf in het leven heeft geroepen, een einde maken. Het plan is de wachttijd te verlengen naar vijf jaar. Deze verlengde wachttijd gaat ook gelden voor ingehuurde uitzendkrachten. De maatregel is onderdeel van een heel pakket aan nieuwe acties, waarbij mogelijk ook het nul-uren contract sneuvelt, het begrip arbeidsrelatie zal worden ‘aangescherpt’ en er mogelijk een minimumtarief voor zzp’ers zal gaan gelden. De ingangsdatum staat nog niet vast, dus het is nog even afwachten of de plannen ook zo worden uitgevoerd.

Wordt vervolgd.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

Expertise: arbeidsrecht en ondernemingsrecht

In een notendop: ik ben gedreven, doortastend en enthousiast! Op het gebied van arbeidsrecht voel ik mij als een vis in het water. Mijn kennis breng ik graag over met cursussen die ik voor Extendum ontwikkel.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken