HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Juridische kennisbank helemaal vernieuwd

19-05-2021 | De juristen van Extendum hebben de afgelopen maanden alle bestaande juridische voorbeeldmodellen stuk voor stuk geactualiseerd. Deze modellen zijn bovendien voorzien van praktische toelichtingen. De Extendum Juridische Kennisbank bestaat voornamelijk uit voorbeeldmodellen voor overeenkomsten, besluiten en checklisten.

Inmiddels zijn ook een aantal nieuwe voorbeeld overeenkomsten, AV-besluiten en extra handige checklisten toegevoegd. De uitbreiding van de Extendum Juridische Kennisbank wordt dit jaar gestaag voortgezet. Maandelijks melden wij u welke modellen zijn toegevoegd en/of geactualiseerd.

Naast het actualiseren en vernieuwen van bestaande en het toevoegen van nieuwe voorbeeldmodellen, zijn alle modellen in een nieuw jasje gestoken. De interactieve modellen hebben een handig zelf in te vullen format en zijn voorzien van nuttige juridische toelichtingen én waarschuwingen voor een juist gebruik.

‘Don’t try this at home’

Helaas worden wij in de praktijk regelmatig geconfronteerd met de vervelende gevolgen van ‘doe-het-zelf contracten’. Hoe simpel is het om een overeenkomst te googelen en in te vullen op de stippellijntjes?

Een juist gebruik is essentieel. Voorbeelden, modellen en formats zijn superhandig, maar het blijven hulpmiddelen. Vraag u steeds weer af of het voorhanden zijnde voorbeeld wel past bij de situatie waarvoor hij gebruikt wordt, of alle bepalingen die in het model staan wel stroken met wat is afgesproken of nodig is en of er niet meer bepalingen in staan, die helemaal niet nodig zijn of zelfs verkeerd uitpakken in de gegeven omstandigheden. Het is uiteindelijk geen invuloefening en altijd maatwerk. Dat vergt nu eenmaal meer juridische kennis en kunde van feiten en omstandigheden. Neemt u alstublieft contact met ons op via de helpdesk voor het beste resultaat. Dat doen wij graag en dat is in het belang van u en uw cliënt.

Voor veel juridische situaties geldt dat er legio juridische en fiscale keuzes en opties zijn, dat die moeilijk in één model zijn te vangen. Bijvoorbeeld bij activa koopovereenkomsten, aandelenoverdrachten, aandeelhoudersovereenkomst en maatschaps- en VOF-contracten.

Cruciaal in een overeenkomst is ook met wiens belangen rekening moet worden gehouden. Koper of verkoper, de ene of de andere vennoot, huurder of verhuurder? Dan is maatwerk onvermijdelijk. Hier geldt niet hoe meer bepalingen, des te beter, integendeel! Met wat meer inhoudelijke informatie en context, kunnen we u helpen om met meer toegesneden teksten tot een beter resultaat te komen.

We proberen niet het gebruik van modellen te ontmoedigen, maar niet meer dan aan te sturen op verstandig gebruik en waar nodig het tijdig vragen van ondersteuning en advies.

Zoals gezegd gaan we dit jaar verder met de uitbreiding van de Extendum Juridische Kennisbank. U kunt ons daarbij helpen. Indien u een bepaald model zoekt, dan kunt u dat ons kenbaar maken en kunnen wij kijken of we een model kunnen toevoegen.

Kennisbank

Klik hier om in te loggen in de Extendum Kennisbank. Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier.

U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken