HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Is uw relatie bezig met een overname?
Wijs op lasten Ziektewet en WIA!

30-05-2023 | Ondernemers die bezig zijn met het overnemen van een bedrijf, hebben doorgaans een scherp oog voor de kansen die dit oplevert. Maar wie een bedrijf koopt, wordt eigenaar van de lusten én de lasten. Op personeelsgebied verdient vooral Ziektewet- en WGA-schade scherpe aandacht, naast de gevolgen voor de pensioenregeling. Helaas is dit bij het due diligence onderzoek vaak niet het eerste aspect waar de focus naar uitgaat. Dat kan tot lang na de bedrijfsovername grote en zeer vervelende financiële gevolgen hebben. In dit tweeluik bespreken we als eerste de gevolgen voor de Ziektewet- en WGA-schadelast bij een werkgever. In de volgende Nextendum nieuwsbrief bespreken we de gevolgen voor de pensioenregeling.

Schadelast door ziekte is lastig te bepalen

De Ziektewet- en WGA-schadelast van een werkgever vaststellen is niet altijd eenvoudig. Er zijn de voorbije jaren nogal wat wijzigingen doorgevoerd in de financiering van beide wetten. Ook zijn de spelregels rond eigenrisicodrager regelmatig veranderd. Speelt er een fusie, splitsing of overname, dan kan de opgave nog complexer worden. Bijvoorbeeld als er zowel eigenrisicodragers als niet-eigenrisicodragers bij zijn betrokken. Op deze manier kan gemakkelijk een situatie ontstaan die voor veel ondernemers nauwelijks nog te doorgronden is.

Grote verschillen, nare verrassingen

De koper krijgt in geval van fusie, splitsing of overname te maken met grote verschillen in de aard van het risico bij publieke verzekering en premiedifferentiatie aan de ene kant en eigenrisicodragen via een verzekeraar aan de andere. Daarnaast kan de premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor nare verrassingen zorgen. Deze maakt de gevolgen van een bedrijfsaankoop op de Ziektewet- en/of WGA-premie immers pas zichtbaar als de wijziging al lang een feit is. Wie vervolgens schrikt van de hoogte van de premiebeschikking van de Belastingdienst en bezwaar wil maken, zal eerst moeten uitzoeken of de schade correct is toegerekend.

Zorg dat u tijdig betrokken raakt

Het is cruciaal om de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóór de beslissing tot aankoop te beoordelen. Zorg daarom dat u een pensioen- en inkomensadviseur tijdig betrekt bij fusies, overnames en afsplitsingen van bedrijven. Breng vooraf de gevolgen voor de Whk-premies van de betrokken werkgevers in kaart, zodat de koper dit kan meenemen in de onderhandelingen. Beoordeel daarnaast de situatie op het gebied van private inkomensverzekeringen, zodat de werkgever in beeld heeft waar het risico van zieke werknemers wel of juist niet is gedekt. Zo kunt u adviseren over de wenselijkheid van uniformering van arbeidsvoorwaarden.

Uw toegevoegde waarde bij bedrijfsovername bewijzen?

Zorg dat u zeker bent van uw advies, vraag waar nodig ondersteuning van onze branchespecialisten binnen Extendum. Wij denken graag met u mee! Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande Pensioen- en Inkomensadviseurs van Extendum.

N.A.G. (Noach) van Beusekom MPLA/CFP®
pensioenadviseur

06 21 11 81 53
n.vanbeusekom@extendum.nl

Expertise: DGA- en collectieve pensioenoplossingen

Voor accountantskantoren en MKB-ondernemers creëer ik helderheid in de complexe wereld van DGA- en collectieve pensioenregelingen.

 

R. (Ron) Mulder MPLA
pensioenadviseur

088 55 123 00
pensioen@extendum.nl

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken