HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Inhaalmogelijkheid verplichte PE-training Frauderisicofactoren

Is het u – als controlerend accountant – in 2017 niet gelukt om de verplichte PE-training Frauderisicofactoren te volgen?

Dan hebben wij goed nieuws voor u want conform de Nadere voorschriften permanente educatie is de NBA verplicht om bij een aflopende PE-verplichting een herstelperiode te bieden in het geval de accountant daar onverhoopt nog niet aan heeft kunnen voldoen.

Begin januari zullen de NBA-leden via NBA nieuws worden geïnformeerd over de herstelperiode om Frauderisicofactoren alsnog te volgen. Er wordt een periode van drie maanden gehanteerd als herstelperiode. Dit maakt dat de verplichte training Frauderisicofactoren feitelijk nog tot begin april 2018 kan worden gevolgd.

Extendum heeft daarom een extra training voor u ingepland op woensdag 21 februari 2018.
Dee training wordt geleid door onze accountant de heer Cor Jonkers RA en gedragstrainer mevrouw drs. Anja Geerts-Poppelaars.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via opleidingen@extendum.nl. Indien u nog vragen heeft kunt uiteraard telefonisch contact met ons opnemen 088 55 123 00.

Voor meer informatie zie ook: http://extendumopleidingen.nl/index.php/frauderisicofactoren/

Q. (Queenie) van Otterlo
coördinator opleidingen

088 55 123 00
q.vanotterlo@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken