HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

In 2022 verdwijnt het oude ondernemersportaal (PDO)

04-11-2021 | Jaarlijks maken ruim 1,4 miljoen ondernemers gebruik van de “mijn”-omgevingen van de Belastingdienst om hun belastingzaken te regelen. Via onder andere Mijn Belastingdienst, Mijn Belastingdienst Zakelijk, Mijn Douane en het oude ‘Digitaal aangeven ondernemers’ dienden zij de afgelopen jaren hun zakelijke belastingaangiften in.

Nu het relatief nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk zich heeft bewezen en vele ondernemers de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe ondernemersportaal, heeft de Belastingdienst besloten afscheid te nemen van het oude portaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’ (PDO).

Uitgangspunt is dat btw-aangiften over 2022 en later niet meer via het oude portaal kunnen worden ingediend. Ondernemers kunnen als alternatief voor het oude portaal gebruikmaken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener.

.

Informatievoorziening door de Belastingdienst

Afgelopen juni heeft de Belastingdienst de betrokken stakeholders via verschillende overlegstructuren, zoals het BECON-overleg waarbij marktpartijen aansluiten geïnformeerd. Daarnaast wordt PR ingezet om ondernemers te informeren over de verschillende aangiftemogelijkheden. In juli hebben zo’n 290.000 ondernemers een brief ontvangen over het gebruik van Mijn Belastingdienst Zakelijk en het inlogmiddel eHerkenning.

In september hebben rechtspersonen herhaalbrieven ontvangen. Eenmanszaken zijn in oktober per brief geïnformeerd over de verandering. De Belastingdienst lanceert ook een ondernemerscampagne, waarin ondernemers die een overstap moeten maken worden geïnformeerd over de opties. De Belastingdienst heeft een speciale overstappagina gelanceerd voor ondernemers, bekijk de website voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/overstappen.

Service en zorgplicht

Hoogstwaarschijnlijk hebben uw cliënten inmiddels de nodige informatie ontvangen over het uitfaseren van het oude ondernemersportaal (PDO).

Maar u doet er toch verstandig aan, om vanuit uw zorgplicht en serviceoogpunt, uw cliënten te informeren over de nieuwe aangiftemogelijkheden en het verdwijnen van het oude portaal.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken