HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Huurverlaging door hittegolf?

De tropische weersomstandigheden van de afgelopen periode maken een uitspraak van de rechtbank Limburg van februari 2017 zeer actueel en bovendien relevant voor verhuurders van woningen (en uiteraard ook voor huurders).

In deze uitspraak is antwoord gegeven op de vraag of het te hoog oplopen van de temperatuur in een woning een gebrek in de zin van de wet kan zijn. De Rechtbank heeft in haar uitspraak deze vraag bevestigend beantwoord.

Nu het klimaat in Nederland steeds vaker hittegolven laat zien, kan het oplopen van de temperatuur in een woning problematisch zijn. Zeker voor kwetsbare huurders zoals ouderen is het belangrijk dat woningen voldoende gekoeld kunnen worden. Is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk?

In bovenstaande zaak hebben 17 huurders van een appartementencomplex de verhuurder aangesproken op het regelmatig oplopen van de temperatuur in de appartementen, omdat dit voor de bewoners niet meer goed te verdragen was.

Gebrek

Alle beperkingen van het huurgenot van huurders vormen een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW (Burgerlijk Wetboek), waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is. Tenzij de gebreken aan de huurder toe te rekenen zijn, zoals kleine reparaties die voor rekening van de huurder komen. Het uitgangspunt van de gebrekenregeling is het genot dat de huurder op grond van de huurovereenkomst mag verwachten. Onder genotsbeperkingen kunnen vallen een slechte onderhoudstoestand, materiële beschadigingen, constructiefouten en ongedierte. Ook voor de huurder zichtbare gebreken vallen onder deze bepaling.

Overwegingen

De rechter nam in zijn overwegingen mee dat de verhuurder in deze zaak zich presenteerde als een professionele verhuurder, speciaal gericht op het bieden van extra diensten aan de senioren bewoners. Daarbij vond de door de rechtbank ingeschakelde deskundige het niet acceptabel dat de woningen regelmatig en langdurig warmer werden dan 25°C.

De verhuurder was dus gehouden om het gebrek te verhelpen. Bleef hij daarmee in gebreke, dan zouden de huurders het gebrek zelf kunnen herstellen en de kosten daarvan verrekenen met de huurprijs. Dit zou alleen kunnen na een deugdelijke aanmaning van de verhuurder.

Uitkomst

In deze zaak wees de rechter de eis van de huurders gedeeltelijk toe. De verhuurder moest zonwering aanbrengen en mobiele airco’s aanschaffen en de huurprijs werd met terugwerkende kracht over een aantal maanden per jaar verminderd met 25%.

Contact

Als uw klant als verhuurder wordt aangesproken op het bestaan van een gebrek, neemt u dan contact op met één van onze juristen voor deskundige begeleiding.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken