HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Het juist etiketteren van schulden en vorderingen

Een vordering op, of schuld aan een groepsmaatschappij, een maatschappij waarin wordt deelgenomen, een participant of overige? En wat zijn de verschillen?

Onze accountancy adviseurs worden regelmatig geconsulteerd over het juist etiketteren van schulden en vorderingen binnen een samenstel van besloten vennootschappen en de aandeelhouder (DGA). Dit is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. In onderstaand schema proberen we de diverse situaties te verduidelijken;

Situatie 1

Er is sprake van een groep van 3 besloten vennootschappen:

Besloten vennootschap A heeft 100% aandelen in B en 100% aandelen in C. A, B en C zijn dan een groepsmaatschappij.

Alle vorderingen die A, B en C onderling hebben, kwalificeren als vorderingen op, of schulden aan groepsmaatschappijen.

Situatie 2

Er is sprake van een samenstel van meerdere vennootschappen:

Besloten Vennootschap A heeft 100% aandelen in B en 40% aandelen in C. A en B kwalificeren als groepsmaatschappij. C niet.

Een vordering die A heeft op B kwalificeert als een vordering op een groepsmaatschappij. B heeft een schuld aan een groepsmaatschappij, namelijk aan A.

Een schuld die A heeft aan C kwalificeert als een schuld aan ‘een maatschappij waarin deelgenomen wordt’. C heeft tegelijkertijd een vordering op een ‘participant’, namelijk aan A.

Als B en C onderling een schuld of vordering hebben, wordt dat aangemerkt als een ‘overige schuld’ of ‘overige vordering’. Er is geen groepsrelatie tussen B en C noch een aandeelhoudersrelatie.

Let op:

Een schuld aan of vordering op een natuurlijk persoon dient vermeld te worden als een ‘overige schuld’ of ‘overige vordering’. Dit is nooit een schuld aan, of vordering op, een participant. Een participant is in dit verband namelijk een rechtspersoon of vennootschap die een deelneming heeft in een andere vennootschap die niet kwalificeert als groepsmaatschappij. In bovenstaande ‘situatie 2’ is A de participant en B de maatschappij waarin deelgenomen wordt.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze accountancy adviseurs.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

guus

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

dick

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken