HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Herziening SBI-code mogelijk voor TVL Q4 2020

Tot 5 augustus 2021

06-07-2021 | Voor het verkrijgen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de in het Handelsregister ingeschreven SBI-code van belang. De als eerst ingeschreven SBI-code blijkt de werkelijke hoofdactiviteit van de onderneming niet meer te dekken. Wat nu?

Vanaf de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 is bepaald dat de werkelijke hoofdactiviteit bepalend is voor het verkrijgen van de TVL-subsidie.

Het RVO heeft nu, uitsluitend aan de aanvragers van TVL Q4 2020, de mogelijkheid geboden om de SBI-code in overeenstemming te brengen met de werkelijke hoofdactiviteit. Daarvoor kan een herzieningsverzoek SBI-code ingediend worden.

Er zijn wel enkele eisen:

  • Er moet aangetoond worden dat de eerst ingeschreven SBI-code op 15 maart 2020 de hoofdactiviteit niet dekt.
  • De werkelijke hoofdactiviteit moet wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK) staan.
  • Het herzieningsverzoek kan niet ingediend worden als er een ontvankelijke bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep. (In deze situatie wordt het bezwaar (her-)beoordeeld volgens de nieuwe uitgangspunten.)

Het herzieningsverzoek kan ingediend worden op de website van het RVO. Bij de aanvraag moet u de volgende informatie aanleveren:

  • Een motivering waarom de andere (herziene) SBI-code beter past bij de hoofdactiviteit dan de op 15 maart 2020 eerst geregistreerde code.
  • Informatie over het jaar 2019 waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met de activiteit die past bij de gewenste SBI-code.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken