HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Heeft een werknemer bij schorsing recht op loondoorbetaling?

16-03-2022  |  Tot aan de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, was de hoofdregel dat de werkgever geen loon door hoefde te betalen als de werknemer geen arbeid had verricht. Dit was de regel ‘geen arbeid, geen loon’, van artikel 7:627 BW. Het was aan de werknemer om aan te tonen dat hij toch recht op loon had.

Bewijslast omgekeerd door WAB

Bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dit artikel vervallen. En nu geldt alleen artikel 7:628 lid 1 BW: ‘geen arbeid, wel loon’, tenzij de werkgever kan aantonen dat het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. De bewijslast is daarmee dus omgekeerd van werknemer naar werkgever.

Hoe zit het bij een geschorste werknemer?

Maar hoe zit dat dan bij een geschorste werknemer, die zich verwijtbaar heeft gedragen? In 2003 heeft de Hoge Raad in een richtinggevend arrest aangegeven dat de werknemer ook bij een schorsing toch recht heeft op loondoorbetaling. Schorsing of op non-actiefstelling is volgens de Hoge Raad een oorzaak die voor rekening van de werkgever moet komen, ook indien de werkgever gegronde redenen had voor de schorsing of op non-actiefstelling en indien deze aan de werknemer was te wijten.

Kantonrechter beslist; geen recht op loon

Het is echter de vraag of deze uitspraak van de Hoge Raad in de huidige tijd nog steeds toepasselijk is. In een recente ‘corona’-uitspraak lijkt het erop dat de Kantonrechter samen met de werkgever van mening is dat de werknemer tijdens een schorsing geen recht op loon had. In deze zaak had de werknemer in eerste instantie geweigerd om na een vakantie in quarantaine te gaan. In tweede instantie deed de werknemer dat wel, maar toen had de werkgever hem al geschorst voor 10 dagen, zonder doorbetaling van loon.

De Kantonrechter vindt dit incident weliswaar te weinig basis voor een ontslag, maar de doorbetaling zonder loon lijkt zij in deze uitspraak te accepteren.

Andere uitspraak andere uitkomst

Dit was anders in een uitspraak van de Kort Geding rechter in 2020, waarin de rechter aansluit bij de uitspraak van de Hoge Raad: een schorsing komt voor rekening van de werkgever, waardoor het recht op loondoorbetaling blijft bestaan. Oók als de werknemer zich verwijtbaar heeft gedragen.

Conclusie

Het lijkt dus het veiligste om bij een schorsing het loon te blijven doorbetalen. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, die het niet-doorbetalen wellicht rechtvaardigen.

Advies & contact

Wilt u een werknemer schorsen of bent u van plan andere maatregelen te treffen tegen een werknemer? Neem dan altijd van tevoren contact op met onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken