HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Goed voorbereid op de afrekening NOW!

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen de aanvragen tot afrekening van de NOW1 regeling ingediend worden.

Het is waarschijnlijk dat u bij deze afrekening een accountantsverklaring of een derden-verklaring moet verstrekken. Wat precies van accountants verwacht wordt, is nog steeds niet tot in detail duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat u uw werkzaamheden dient te verrichten in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Daarbij is van belang het fundamentele beginsel Vakbekwaamheid en Zorgvuldigheid. Wij adviseren u dus met klem om nu reeds te starten met het verzamelen van de gegevens die straks nodig zijn om de noodzakelijke verklaringen te kunnen voorzien van een deugdelijke grondslag.

Het gaat dan over (in ieder geval) de volgende gegevens:

 1. De ingediende aanvraag.
 2. De loongegevens januari 2020.
 3. De loongegevens over de maanden maart, april en mei 2020.
 4. De omzetgegevens 2019 (LET OP: Het gaat hier om de omzet van  het KALENDERJAAR 2019)
 5. De omzetgegevens van de gekozen periode (denk hierbij ook aan eventuele gefactureerde jaar- of kwartaalabonnementen).
 6. Informatie over de wijze waarop de omzet in de verschillende maanden is verantwoord. M.a.w. heeft u zicht op een juiste afgrenzing.  Waarschijnlijk is uw bedrijfsbeschrijving hiervoor een mooi aanknopingspunt. Want u heeft in de bedrijfsbeschrijving opgenomen de gebruikelijke manier van omzet verantwoorden?
 7. De stand per begin en per einde van de gekozen periode van:
  – Onderhanden werken
  – Onderhanden projecten
  – Voorraad

Of u nu een overige opdracht, een samenstellingsopdracht of een assurance opdracht uitvoert, u zult in meer of mindere mate een oordeel moeten vormen over de invloed die deze posten hebben op de verantwoorde omzet.

De mutatie in de onderhanden projecten dient bij de omzet verantwoord te worden.

En de mutatie in onderhanden werk en de voorraadmutatie zijn voor u een hulpmiddel bij het beoordelen van de gerealiseerde brutomarge.

Kortom: verzamel tijdig de noodzakelijke gegevens, zodat u uw klant in oktober snel van dienst kunt zijn.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken